Scroll to navigation

CSINH(3) Podręcznik programisty Linuksa CSINH(3)

NAZWA

csinh, csinhf, csinhl - sinus hiperboliczny liczb zespolonych

SKŁADNIA

#include <complex.h>
double complex csinh(double complex z);
 
float complex csinhf(float complex z);
 
long double complex csinhl(long double complex z);
Proszę linkować z -lm.

OPIS

Funkcja sinusa hiperbolicznego liczb zespolonych jest zdefiniowana jako:
csinh(z) = (exp(z)-exp(-z))/2

WERSJE

Funkcje te pojawiły się po raz pierwszy w wersji 2.1 biblioteki glibc.

ZGODNE Z

C99.

ZOBACZ TAKŻE

cabs(3), casinh(3), ccosh(3), ctanh(3), complex(7)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorem polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man jest Robert Luberda <robert@debian.org>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.
2008-08-11