Scroll to navigation

CPOW(3) Podręcznik programisty Linuksa CPOW(3)

NAZWA

cpow, cpowf, cpowl - funkcje potęgowania liczb zespolonych

SKŁADNIA

#include <complex.h>
double complex cpow(double complex x, complex double z);
 
float complex cpowf(float complex x, complex float z);
 
long double complex cpowl(long double complex x, complex long double z);
Proszę linkować z -lm.

OPIS

Funkcja wylicza liczbę x podniesioną do potęgi z (z odcięciem x-ów leżących w ujemnej części osi rzeczywistej).

WERSJE

Funkcje te pojawiły się po raz pierwszy w wersji 2.1 biblioteki glibc.

ZGODNE Z

C99.

ZOBACZ TAKŻE

cabs(3), pow(3), complex(7)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Paweł Sędrowski (ptm.berlios.de) <sedros@gmail.com> i Robert Luberda <robert@debian.org>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.
2008-08-11