Scroll to navigation

COSH(3) Podręcznik programisty Linuksa COSH(3)

NAZWA

cosh, coshf, coshl - funkcja cosinus hiperboliczny

SKŁADNIA

#include <math.h>
double cosh(double x);
 
float coshf(float x);
 
long double coshl(long double x);
Proszę linkować z -lm.

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):
coshf(), coshl():
_BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE || _XOPEN_SOURCE >= 600 || _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
 
lub cc -std=c99

OPIS

Funkcja cosh() zwraca cosinus hiperboliczny dla x, który jest zdefiniowany matematycznie jako:
cosh(x) = (exp(x) + exp(-x)) / 2

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcje te, gdy się zakończą pomyślnie, zwracają cosinus hiperboliczny argumentu x.
Jeśli x wynosi NaN, to zwracane jest NaN.
Jeśli x wynosi +0 lub -0, to zwracane jest 1.
Jeśli x jest równe dodatniej lub ujemnej nieskończoności, to zwracana jest dodatnia nieskończoność.
Jeśli wartość wynikowa jest zbyt duża, występuje błąd przekroczenia zakresu i funkcje odpowiednio zwracają + HUGE_VAL, +HUGE_VALF lub + HUGE_VALL.

BŁĘDY

Informacje o tym, jak określić, czy wystąpił błąd podczas wywołania tych funkcji, można znaleźć w podręczniku math_error(7).
Mogą wystąpić następujące błędy:
Błąd zakresu: przekroczenie w górę wartości wynikowej
errno jest ustawiane na ERANGE. Rzucany jest wyjątek przekroczenia zakresu operacji zmiennoprzecinkowej ( FE_OVERFLOW).

ZGODNE Z

C99, POSIX.1-2001. Wariant zwracający wartość typu double jest zgodny również z SVr4, 4.3BSD.

BŁĘDY IMPLEMENTACJI

W wersji 2.3.4 i wcześniejszych biblioteki glibc funkcje te nie rzucały wyjątku przekroczenia zakresu operacji zmiennoprzecinkowej ( FE_OVERFLOW) w razie wystąpienia tego typu błędu.

ZOBACZ TAKŻE

acosh(3), asinh(3), atanh(3), ccos(3), sinh(3), tanh(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Adam Byrtek (PTM) <abyrtek@priv.onet.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.
2010-09-20