Scroll to navigation

CEXP(3) Podręcznik programisty Linuksa CEXP(3)

NAZWA

cexp, cexpf, cexpl - zespolona funkcja wykladnicza

SKŁADNIA

#include <complex.h>
double complex cexp(double complex z);
 
float complex cexpf(float complex z);
 
long double complex cexpl(long double complex z);
Proszę linkować z -lm.

OPIS

Funkcja wylicza wartość e (2.71828..., podstawę logarytmu naturalnego) podniesionego do potęgi z.
Wzór:
cexp(I * z) = ccos(z) + I * csin(z)

WERSJE

Funkcje te pojawiły się po raz pierwszy w wersji 2.1 biblioteki glibc.

ZGODNE Z

C99.

ZOBACZ TAKŻE

cabs(3), cexp2(3), clog(3), cpow(3), complex(7)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Paweł Sędrowski (ptm.berlios.de) <sedros@gmail.com> i Robert Luberda <robert@debian.org>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.
2008-08-11