Scroll to navigation

CACOS(3) Podręcznik programisty Linuksa CACOS(3)

NAZWA

cacos, cacosf, cacosl - arcus cosinus liczb zespolonych

SKŁADNIA

#include <complex.h>
double complex cacos(double complex z);
 
float complex cacosf(float complex z);
 
long double complex cacosl(long double complex z);
Proszę linkować z -lm.

OPIS

Funkcja cacos() oblicza arcus cosinus liczby zespolonej z. Jeżeli y = cacos(z), to z = ccos(y). Część rzeczywista y jest wybierana z przedziału [0,pi]
Wzór:
cacos(z) = -i * clog(z + i * csqrt(1 - z * z))

WERSJE

Funkcje te pojawiły się po raz pierwszy w wersji 2.1 biblioteki glibc.

ZGODNE Z

C99.

PRZYKŁAD

/* Proszę linkować z -lm */
#include <complex.h> #include <stdlib.h> #include <unistd.h> #include <stdio.h>
int main(int argc, char *argv[]) { double complex z, c, f; double complex i = I;
if (argc != 3) { fprintf(stderr, "Użycie: %s <real> <imag>\n", argv[0]); exit(EXIT_FAILURE); }
z = atof(argv[1]) + atof(argv[2]) * I;
c = cacos(z);
printf("cacos() = %6.3f %6.3f*i\n", creal(c), cimag(c));
f = -i * clog(z + i * csqrt(1 - z * z));
printf("formuła = %6.3f %6.3f*i\n", creal(f), cimag(f));
exit(EXIT_SUCCESS); }

ZOBACZ TAKŻE

ccos(3), clog(3), complex(7)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorem polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man jest Robert Luberda (PTM) <robert@debian.org>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.
2011-09-15