Scroll to navigation

BYTEORDER(3) Podręcznik programisty Linuksa BYTEORDER(3)

NAZWA

htonl, htons, ntohl, ntohs - konwersja wartości pomiędzy lokalnym a sieciowym porządkiem bajtów

SKŁADNIA

#include <arpa/inet.h>
uint32_t htonl(uint32_t hostlong);
uint16_t htons(uint16_t hostshort);
uint32_t ntohl(uint32_t netlong);
uint16_t ntohs(uint16_t netshort);

OPIS

Funkcja htonl() przekształca wartość hostlong typu unsigned integer z lokalnego na sieciowy porządek bajtów.
Funkcja htons() przekształca wartość hostshort typu unsigned short integer z lokalnego na sieciowy porządek bajtów.
Funkcja ntohl() przekształca wartość netlong typu unsigned integer z sieciowego na lokalny porządek bajtów.
Funkcja ntohs() przekształca wartość netshort typu unsigned short integer z sieciowego na lokalny porządek bajtów.
W lokalnym porządku bajtów na platformie i386 pierwszy jest zawsze najmniej znaczący bajt, w sieciowym porządku bajtów, używanym w Internecie, pierwszy jest zawsze najbardziej znaczący bajt.

ATRYBUTY

Wielowątkowość (patrz pthreads(7))

Funkcje htonl(), htons(), ntohl() i ntohs() są wątkowo bezpieczne.

ZGODNE Z

POSIX.1-2001.
Niektóre systemy wymagają dołączenia pliku nagłówkowego <netinet/in.h> zamiast <arpa/inet.h>.

ZOBACZ TAKŻE

endian(3), gethostbyname(3), getservent(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Adam Byrtek (PTM) <abyrtek@priv.onet.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.
2014-04-08 GNU