Scroll to navigation

ATOI(3) Podręcznik programisty Linuksa ATOI(3)

NAZWA

atoi, atol, atoll - przekształcenie łańcucha znaków na liczbę całkowitą

SKŁADNIA

#include <stdlib.h>
int atoi(const char *nptr);
 
long atol(const char *nptr);
 
long long atoll(const char *nptr);

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):
atoll():
_BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE || _XOPEN_SOURCE >= 600 || _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
 
lub cc -std=c99

OPIS

Funkcja atoi() przekształca początkową część łańcucha znaków wskazywanego przez nptr na int. Działa tak samo, jak

strtol(nptr, NULL, 10);
z wyjątkiem tego, że atoi() nie wykrywa błędów.
Funkcje atol() i atoll() zachowują się tak samo, jak atoi(), oprócz tego, że przekształcają początkową część przekazanego im łańcucha na — w zależności od typu zwracanego przez te funkcje — odpowiednio long oraz long long.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Zwracany jest wynik przekształcenia.

ATRYBUTY

Wielowątkowość (patrz pthreads(7))

Funkcje atoi(), atol() i atoll() są wątkowo bezpieczne z pewnymi zastrzeżeniami. Mogą być bezpiecznie używane w aplikacjach wielowątkowych, tak długo, jak setlocale(3) nie jest wywoływane w celu zmiany ustawień regionalnych, podczas jego wykonywania.

ZGODNE Z

SVr4, POSIX.1-2001, 4.3BSD, C99. C89 and POSIX.1-1996 zawierają tylko funkcje atoi() i atol().

UWAGI

Funkcja atoq() zapewniana przez linuksowe libc jest przestarzałą nazwą dla atoll(); atoq() nie jest udostępniane przez glibc.

ZOBACZ TAKŻE

atof(3), strtod(3), strtol(3), strtoul(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Adam Byrtek (PTM) <abyrtek@priv.onet.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.
2014-08-19 GNU