Scroll to navigation

dpkg-scanpackages(1) programy pomocnicze dpkg dpkg-scanpackages(1)

NAZWA

dpkg-scanpackages - tworzy plik indeksowe Packages

SKŁADNIA

dpkg-scanpackages [opcja...] katalog-binarny [plik-nadpisań [ prefiks-ścieżki]] > Packages

OPIS

dpkg-scanpackages przechodzi po drzewie binarnych pakietów Debiana i tworzy pliki Packages, używane przez apt(8), dselect(1) itp., zawierające informacje o tym, jakie pakiety są dostępne do zainstalowania. Wygenerowane pliki Packages są takie same, jak te, które można znaleźć w mirrorach archiwum Debiana i na CD-ROM-ach. Programu dpkg-scanpackages można użyć podczas tworzenia katalogu lokalnych pakietów do zainstalowania w grupie komputerów.
Uwaga: Aby apt mogło użyć wygenerowanego pliku Packages, należy go skompresować programem bzip2(1) (tworząc plik Packages.bz2) lub gzip(1) (tworząc plik Packages.gz). apt ignoruje nieskompresowane pliki Packages z wyjątkiem lokalnego dostępu (tj. pochodzącego z file://).
katalog-binarny jest nazwą drzewa pakietów binarnych do przetworzenia (na przykład contrib/binary-i386). Najlepiej, żeby był podany relatywnie w stosunku do korzenia drzewa archiwum Debiana, ponieważ wartość każdego pola Filename w nowym pliku Packages będzie się zaczynać od tego łańcucha znaków.
plik-nadpisań jest nazwą pliku, z którego będą odczytane informacje o tym, jak umiejscowić pakiet w dystrybucji (plik może być skompresowany), patrz deb-override(5).
prefiks-ścieżki jest opcjonalnym łańcuchem znaków, który będzie poprzedzał nazwy plików w polu Filename.
Jeżeli będzie znaleziona więcej niż jedna wersja pakietu, to tylko najnowsza spośród nich będzie dołączona do wyjścia. Jeżeli obie wersje pakietu będą miały ten sam numer wersji, a będą się tylko różniły architekturą, to będzie użyta pierwsza znaleziona wersja.

OPCJE

-t, --type typ
Szukanie plików *.typ zamiast *.deb.
-e, --extra-override plik
Przegląda plik w celu znalezienia dodatkowych nadpisań (plik może być skompresowany). Proszę zajrzeć do deb-extra-override(5), aby poznać pełny opis wymaganego formatu.
-a, --arch architektura
Używa wzorca zawierającego *_all.deb i *_arch.deb zamiast poszukiwać wszystkich plików deb.
-h, --hash hash-list
Only generate file hashes for the comma-specified list specified. The default is to generate all currently supported hashes. Supported values: md5, sha1, sha256.
-m, --multiversion
Wypisuje wszystkie znalezione pakiety.
-M, --medium identyfikator-łańcucha
Dodaje pole X-Medium zawierające wartość identyfikator-łańcucha. Pole to jest wymagane, jeśli tworzone mają być pliki Packages.cd do użycia z metodą dostępu multicd programu dselect.
-?, --help
Wyświetla informację o użytkowaniu i kończy działanie.
--version
Wyświetla informację o wersji i pomyślnie kończy działanie.

DIAGNOSTYKA

dpkg-scanpackages wyświetla zwykłe, samowyjaśniające się komunikaty błędów. Wypisuje także ostrzeżenia o pakietach, które: są umiejscowione w niepoprawnych podkatalogach, zduplikowane, mają w swoim pliku kontrolnym pole Filename, nie są wymienione w pliku nadpisań lub mają zdefiniowane podstawienia opiekunów nie przynoszące efektu.

ZOBACZ TAKŻE

dpkg(1), dselect(1), deb-override(5), deb-extra-override(5), dpkg-scansources(1).

TŁUMACZE

Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
 
Bartosz Feński <fenio@debian.org>, 2004-2005
 
Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
 
Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008
 
Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>, 2012
2012-05-07 Projekt Debian