Scroll to navigation

adduser.conf(5) File Formats Manual adduser.conf(5)

NAVN

/etc/adduser.conf - konfigurationsfil for adduser(8) og addgroup(8).

BESKRIVELSE

Filen /etc/adduser.conf indeholder standarder for programmerne adduser(8), addgroup(8), deluser(8) og delgroup(8). Hver linje indeholder et enkelt værdipar i formen tilvalg = værdi. Enkelte eller dobbelte anførelsestegn er tilladt omkring værdien, det samme er mellemrum omkring tegnet =. Kommentarlinjer skal have en havelåge (#) i den første kolonne.
De gyldige konfigurationstilvalg er:
DSHELL
Logindskallen for alle nye brugere. Standarden er /bin/bash.
DHOME
Mappen hvor nye hjemmemapper oprettes. Standarden er /home.
GROUPHOMES
Hvis denne er sat til yes, så vil hjemmemapperne blive oprettet som /home/[gruppenavn]/bruger. Standard er no.
LETTERHOMES
Hvis denne er sat til yes, så vil hjemmemapperne få en ekstra mappe indsat, som er det første tal for logindnavnet. For eksempel: /home/u/bruger. Standarden er no.
SKEL
Mappen hvorfra skeletfiler for brugerkonfiguration skal kopieres. Standard er /etc/skel.
FIRST_SYSTEM_UID og LAST_SYSTEM_UID
angiv et inkluderende interval af UID'er hvorfra system-UID'er dynamisk kan allokeres. Standard er 100 - 999. Bemærk venligst at systemprogrammer, såsom brugerne allokeret af pakken base-passwd kan antage at UID'er mindre end 100 er uallokerede.
FIRST_UID og LAST_UID
angiv et inkluderende interval af UID'er hvorfra normale brugeres UID'er dynamisk kan allokeres. Standard er 1000 - 29999.
FIRST_SYSTEM_GID og LAST_SYSTEM_GID
angiv et inkluderende interval af GID'er hvorfra system-GID'er dynamisk kan allokeres. Standard er 100 - 999.
FIRST_GID og LAST_GID
angiv et inkluderende interval af GID'er hvorfra normale gruppers GID'er dynamisk kan allokeres. Standard er 1000 - 29999.
USERGROUPS
Hvis denne er angivet til yes, så vil hver oprettet bruger blive givet deres egen gruppe at bruge. Hvis den er no, så vil hver oprettet bruger blive placeret i gruppen hvis GID er USERS_GID (se nedenfor). Standarden er yes.
USERS_GID
Hvis USERGROUPS er no, så er USERS_GID GID'en givet til alle nyligt oprettede brugere. Standardværdien er 100.
DIR_MODE
Hvis angivet som en gyldig værdi (f.eks. 0755 eller 755) så vil oprettede mapper have de specificerede rettigheder som umask. Ellers bruges 0755 som standard.
SETGID_HOME
Hvis denne er sat til yes, så vil hjemmemapper for brugere med deres egen gruppe ( USERGROUPS=yes have setgid-bitsættet. Dette var standardindstillingen for versionerne << 3.13 for adduser. Desværre har det nogle uheldige sideeffekter, så det gør vi ikke længere som standard. Hvis du stadig ønsker dette, så kan du aktivere det her.
QUOTAUSER
Hvis angivet som en værdi der ikke er tom, så vil nye brugere få kvoter kopieret fra den bruger. Standarden er tom.
NAME_REGEX
Bruger- og gruppenavne kontrolleres mod dette regulære udtryk. Hvis navnet ikke matcher dette regulære udtryk, så nægtes bruger- og gruppeoprettelse i adduser med mindre --force-badname er angivet. Med --force-badname angivet, så foretages der kun svage kontroller. Standarden er den mest konservative ^[a-z][-a-z0-9]*$.
SKEL_IGNORE_REGEX
Filer i /etc/skel/ kontrolleres imod dette regulære udtryk og kopieres ikke til den nyligt oprettede hjemmemappe hvis de er ens. Dette er som standard sat til det regulære udtryks matchningsfiler tilbage fra ikke sammenføjede konfigurationsfiler (dpkg-(old|new|dist)).
ADD_EXTRA_GROUPS
Angivelse af denne til noget andet end 0 (standarden) vil få adduser til at tilføje nyligt oprettede brugere der ikke er systembrugere til listen over grupper defineret af EXTRA_GROUPS (nedenfor).
EXTRA_GROUPS
Dette er listen over grupper som nye brugere, der ikke er systembrugere, vil blive tilføjet til. Som standard er denne liste »dialout cdrom floppy audio video plugdev users games«.

BEMÆRKNINGER

VALID NAMES
adduser og addgroup kræver konformitet med IEEE Std 1003.1-2001, som kun tillader at de følgende tegn fremgår i gruppe- og brugernavne: bogstaver, tal, understregninger, punktummer, snabel-a (@) og skråstreger. Navnet må ikke starte med en skråstreg. Tegnet »$« er tilladt i slutningen af brugernavne (for at hænge sammmen med samba).
En yderligere kontrol kan justeres via konfigurationsparameteren NAME_REGEX til at kræve en lokal politik.

FILER

/etc/adduser.conf

SE OGSÅ

adduser(8), addgroup(8), deluser(8), delgroup(8), deluser.conf(5)
Version 3.113+nmu3 Debian GNU/Linux