Scroll to navigation

WICD(8) System Manager's Manual WICD(8)

NAME

Wicd - Vaste en draadloze netwerkverbindingen beheerder

THEORIE VAN DE WERKING

Wicd is gemaakt om gebruikers zoveel mogelijk controle over de verbinding te laten hebben als mogelijk. Elk netwerk, zowel vast als draadloos, heeft zijn eigen profiel met zijn eigen configuratieopties en verbindingsgedrag. Wicd zal alleen met netwerken verbindingen die de gebruiker kiest die hij zal proberen, met een voorkeur voor een vast netwerk boven een draadloos netwerk.

Voor een vaste verbinding hebben gebruikers veel opties om te kiezen welke netwerkinstellingen gebruikt zullen worden. Wicd staat toe om een ongelimiteerd aantal vaste verbindingsprofielen te maken, waar elk zijn eigen unieke instellingen heeft. De gebruiker kan kiezen om te verbinden met een geselecteerd standaard profiel, kiezen met een pop-upvenster elke keer dat Wicd verbinding maakt, of kiezen dat Wicd automatisch het laatste profiel kiest van toen er handmatig verbinding werd gemaakt.

Voor draadloze verbindingen kunnen gebruikers elk aantal draadloze netwerken kiezen om automatisch verbinding mee te maken; Wicd zal degene met het sterkste signaal kiezen om verbinding mee te maken.

Als de gebruiker dat kiest, zal Wicd automatisch herverbinden als de verbinding verloren gaat. Als de laatste verbindingsstatus vast was, zal Wicd eerst met het vaste netwerk verbinden, en als het niet beschikbaar is, zal Wicd elk draadloos netwerk proberen waar automatisch verbinden aan staat. Als de laatste verbindingsstatus draadloos was, zal Wicd eerst proberen te verbinden met het vorige verbonden netwerk (ook als dat netwerk automatisch verbinden uit heeft staan), en als dat mislukt, zal het zowel de vaste verbinding proberen als elk draadloos netwerk waar automatisch verbinden aan staat.

Wicd gebruikt ingebouwde Linux draadloze netwerktools, zoals ifconfig en iwconfig, om netwerkinformatie te krijgen en in te stellen. Er is enige flexibiliteit in het gebruik van DHCP, door het ondersteunen van dhclient, dhcpcd5 en pump. Wicd gebruikt wpa_supplicant voor alle draadloze coderingsinstellingen, en gebruikt een sjabloongebaseert systeem om de configuratiebestanden te maken die door wpa_supplicant worden gebruikt. Deze sjablonen kunnen worden bewerkt, en nieuwe sjablonen kunnen worden gemaakt door de gebruiker en geimporteerd worden naar Wicd, om verbindingen met netwerken met ongebruikelijke coderingsinstellingen te maken.

STRUCTUUR

Wicd heeft twee hoofdonderdelen: de daemon, die met root-rechten werkt; en de gebruikersinterface, die met normale gebruikersrechten werkt. Deze twee delen werken als gescheiden processen en gebruiken D-Bus om te communiceren.

De daemon is verantwoordelijk voor het maken en instellen van verbindingen, lezen en schrijven van configuratiebestanden en logbestanden, en het controleren van de connectiestatus. De daemon is gesplitst in twee processen, wicd-daemon.py en monitor.py. Alle controle van de verbindingen, inclusief het automatisch herverbinden, vinden plaats in monitor.py. Al het andere gebeurt door wicd-daemon.py.

De gebruikersinterface (in wicd-client), die is opgebouwd uit een tray-icoon, een hoofd GUI venster en zijn dialoogvensters, haalt configuratie en netwerkinformatie van de daemon hetzij door het aanroepen van functies in de dbus interface van de daemon of door signalen te krijgen van de daemon via D-Bus. Alle configuratiewijzigingen gemaakt in de gebruikersinterface worden teruggegeven aan de daemon, die de veranderingen toepast en naar configuratiebestanden wegschrijft.

Omdat de gebruikersinterface alleen verbindings- en configuratieinfo vraagt van de daemon, is het mogelijk om Wicd helemaal zonder de GUI te gebruiken. Bovendien is de daemon gestart door Wicd's init script tijdens het starten van het systeem (voordat er gebruikers inloggen), waardoor Wicd gebruikt kan worden door "headless" systemen.

TIPS

Kiezen van alternatieve tools
Wicd ondersteund een aantal alternatieven als het gaat om de netwerktools van Linux. In het "External Programs" tab van het Voorkeuren menu kun je kiezen voor jouw voorkeur DHCP client, link detectie tools en routing tools als de standaardtools niet handig zijn voor jouw distributie of systeem.

Eigen scripts
Als het nodig is om een eigen commando uit te voeren voor of na het verbinding maken of verbreken van een netwerk, dan ondersteund Wicd dit; maar je moet wel een grafische sudo helper geïnstalleerd hebben (op dit moment worden kdesu, pkexec en ktsuss ondersteund).
Als je geen grafische sudo helper geïnstalleerd hebt, heb je nog steeds de mogelijkheid om eigen scripts te gebruiken, maar je moet ze handmatig maken. Zie wicd-wired-settings.conf(5) en/of wicd-wireless-settings.conf(5) voor meer informatie hoe je dat moet doen.

Automatisch verbinding maken met netwerken
Wicd gebruikt het BSSID om een individueel netwerk te herkennen (en dus om te beslissen of het er automatisch mee moet verbinden). Zit je op een netwerk dat veel verschillende access-points heeft die allemaal dezelfde ESSID hebben (veel universiteiten hebben zulke netwerken), dan is er een optie in de "Geavanceerde instellingen") om "Gebruik deze instellingen voor alle netwerken met deze ESSID". Met deze optie zal Wicd automatisch met dat netwerk verbinden, onafhankelijk van welk access-point het ziet.

BESTANDEN

/etc/wicd/manager-settings.conf
Dit bestand bevat algemene instellingen van Wicd.
Zie de man-page van dit bestand voor meer informatie erover.

/etc/wicd/wired-settings.conf
Dit bestand bevat instellingen voor de vaste interface.
Zie de man-page van dit bestand voor meer informatie erover.

/etc/wicd/wireless-settings.conf
Dit bestand bevat instellingen gerelateerd tot de draadloze interface.
Zie de man-page van dit bestand voor meer informatie erover.

/etc/wicd/encryption/templates/
Deze directory bevat verschillende sjablonen voor gecodeerde (WEP, WPA, etc.) verbindingen. Als geen daarvan aan jouw behoeften voldoet, kun je je eigen maken en aan deze directory toevoegen. Als je dit doet, neem alsjeblieft contact op met de makers van Wicd (zie hieronder).

/var/lib/wicd/configurations/
Deze directory bevat individuele configuratiebestanden voor elke gecodeerde verbinding die je maakt met Wicd.

/var/log/wicd/
Deze directory bevat logbestanden van Wicd's activiteiten. Kijk in de log als je problemen hebt met de verbinding of met andere dingen.

ZIE OOK

wicd-manager-settings.conf(5), wicd-wired-settings.conf(5), wicd-wireless-settings.conf(5), wicd-curses(8), ifconfig(8), iwconfig(8), wpa_supplicant(8), route(8), ip(8), mii-tool(8), ethtool(8), dhclient(8), dhcpcd5(8), pump(8).

WICD AUTEURS

Adam Blackburn <compwiz18@gmail.com>
Dan O'Reilly <oreilldf@gmail.com>
Andrew Psaltis <ampsaltis@gmail.com> (curses client)
David Paleino <d.paleino@gmail.com>

MANPAGE AUTEURS

Robby Workman <rworkman@slackware.com>
Ayke van Laethem <aykevanlaethem@gmail.com> (Nederlandse vertaling)

wicd-1.7.4