Scroll to navigation

WARNING::SYMBOLS(7stap) WARNING::SYMBOLS(7stap)

JMÉNO

warning::symbols - varování ohledně chybějících symbolů

POPIS

Pro některé sondovací operace, kdy ladicí informace nejsou dostupné, systemtap potřebuje ELF symboly pro odpovídající binární soubory. S jejich pomocí lze určit alespoň adresy pro umístění sond, některých proměnných, a pomocí makra @cast() a hlavičkových souborů případně i další informace o datových typech.

Systemtap může potřebovat soubor System.map pro nalezení adres jaderných funkcí, či dat. Lze ho vytvořit i ručně:

% su
# cp /proc/kallsyms /boot/System.map-`uname -r`
nebo
# nm /lib/modules/`uname -r`/build/vmlinux > /boot/System.map-`uname -r`

Na některých systémech mohou být binární soubory kompilovány s podmnožinou obvykle dostupných ladicích informací. Toto takzvané 'minidebuginfo' je xz komprimovaná ELF sekce .gnu_debugdata. Knihovna elfutils obsahuje podporu pro minidebuginfo ve verzi 0.156 a vyšší.

V některých případech jsou ladicí informace dostupné, ovšem ve zkomprimované podobě v rámci sekcí .zdebug_*. Podpora pro komprimované ladicí informace je obsažena v elfutils verze 0.153 a vyšší.

VIZ TÉŽ

stap(1),
stappaths(7),
strip(1),
warning::debuginfo(7stap),
error::dwarf(7stap),
error::reporting(7stap),
http://fedoraproject.org/wiki/Features/MiniDebugInfo