Scroll to navigation

ERROR::PASS4(7stap) ERROR::PASS4(7stap)

JMÉNO

error::pass4 - chyby procesní fáze 4

POPIS

Během procesní fáze 4 (compilation) dochází obvykle jen k několika málo druhům chyb:

Vložený C kód, který systemtap generuje, nebo obsahuje v rámci tapset skriptů by měl být portabilní napříč širokou škálou verzí linuxového jádra. Nicméně, mohou se vyskytnout výjimky, jako například změna typu parametrů jaderné funkce a podobně. Pokud k tomu dojde, může být řešením použít upstream verzi systemtapu (git://sourceware.org/git/systemtap.git), která je na takové změny obvykle rychle adaptována. Jinými slovy: Pro použití s velmi mladými jádry sestavte systemtap ze zdrojových kódů v gitu. Pokud ani upstream verze systemtapu neobsahuje opravu, prosím, nahlašte chybu vývojářům systemtapu.

Vložený C kód ve Vašem guru (-g) skriptu systemtap nekontroluje. Předává jej kompilátoru zcela bez úprav. Chyby tohoto typu odhalí kompilátor právě v procesní fázi 4 během sestavování jaderného modulu systemtapu.

Rozhraní mezi C kódem, který systemtap generuje a vloženým C kódem se někdy mění. Například před verzí systemtap-1.8 se parametry předávaly pomocí maker THIS->foo and THIS->__retvalue ale od verze 1.8 již pomocí maker STAP_ARG_foo and STAP_RETVALUE. Upravte svůj vložený C kód tak, aby vyhovoval aktuální syntaxi, nebo použijte režim zpětné kompatibility stap --compatible=VERSION .

"Internal compiler error" značí chyby kompilátoru. Takové chyby by měly být nahlášeny vývojářům kompilátoru. K chybovému hlášení připojte předzpracovaný .i soubor spolu s kopií dané příkazové řádky kompilátoru. Pro sesbírání relevantních informací, spusťte

stap -k --vp 0003 -p4 ....

Systemtap takto uchová dočasný adresář i příkazovou řádku kompilátoru. V tomto adresáři se nachází hlavní vygenerovaný soubor stap_NNNNN_src.c. Použijte následující postup pro získání předzpracovaného výstupu:

make -C /lib/modules/`uname -r`/build M=`pwd` stap_NNNNN_src.i

(všimněte si přípony .i ). Příkazová řádka kompilátoru by měla být uchována v souboru .stap_NNNNN_src.i.cmd.

VIZ TÉŽ

stap(1),
error::reporting(7stap)