Scroll to navigation

SENSIBLE-EDITOR(1) General Commands Manual SENSIBLE-EDITOR(1)

NAZWA

sensible-editor, sensible-pager, sensible-browser - rozsądne edytowanie, przeglądanie plików i zasobów sieciowych

SKŁADNIA

sensible-editor [OPCJE...]
sensible-pager [OPCJE...]
sensible-browser url

OPIS

sensible-editor, sensible-pager i sensible-browser podejmują rozsądne decyzje o tym, jaki uruchomi - odpowiednio - edytor, pager czy przeglądarkę www. Programy w systemie Debian mogą albo używa tych skryptów jako domyślnego edytora, pagera czy przeglądarki stron www, albo naśladowa ich zachowanie.

ZOBACZ TAKŻE

Documentation of the EDITOR, VISUAL and PAGER variables in environ(7) and select-editor(1) for changing a user's default editor

STANDARD

Documentation of behavior of sensible-utils under a debian system is available under section 11.4 of debian-policy usually installed under /usr/share/doc/debian-policy (you might need to install debian-policy)

TŁUMACZENIE

Robert Luberda <robert@debian.org>, 2004

14 listopad 2010 Debian