Scroll to navigation

VMSTAT(8) Systemadministration VMSTAT(8)

NAMN

vmstat — Rapportera statistik över virtuellt minne

SYNOPSIS

vmstat [flaggor] [fördröjning [antal]]

BESKRIVNING

vmstat rapporterar information om processer, minne, sidväxling, block-I/O, fällor, disk- och cpu-aktivitet.

Den första producerade rapporten ger genomsnitt sedan senaste omstarten. Följande rapporter ger information om en samplingsperiod med längden fördröjning. Process- och minnesrapporterna är ögonblickliga i båda fallen.

FLAGGOR

Fördröjningen mellan uppdateringar i sekunder. Om ingen fördröjning anges skrivs endast en rapport med genomsnittsvärdena sedan start.
Antal uppdateringar. I avsaknad av antal, när fördröjning är definierad, är standardvärdet oändligt.
Visa aktivt och inaktivt minne, förutsatt en kärna 2.5.41 eller bättre.
Flaggan -f visar antalet avgreningar sedan start. Detta inkluderar systemanropen fork, vfork och clone, och är likvärdigt med antalet skapade uppgifter. Varje process representeras av en eller flera uppgifter, beroende på trådanvändning. Denna visning uppdateras inte.
Visa skivinformation.
Visa endast huvudet en gång istället för periodiskt.
Visar en tabell över olika händelseräknare och minnesstatistik. Denna visning upprepas inte.
Rapportera diskstatistik (2.5.70 eller senare krävs).
Rapportera en del sammanfattande statistik om diskaktivitet.
Detaljerad statistik om partitioner (2.5.70 eller senare krävs).
Switches outputs between 1000 (k), 1024 (K), 1000000 (m), or 1048576 (M) bytes. Note this does not change the swap (si/so) or block (bi/bo) fields.
Lägg till en tidsstämpel till varje rad
Brett utmatningsläge (användbart för system med större mängder minne, där standardläget för utmatning drabbas av oönskade trasiga kolumner). Utmatningen är bredare än 80 tecken per rad.
Omits first report with statistics since system boot.
Visa versionsinformation och avsluta.
Visa hjälp och avsluta.

FÄLTBESKRIVNING FÖR VM-LÄGET

Procs

r: The number of runnable processes (running or waiting for run time).
b: The number of processes blocked waiting for I/O to complete.

Minne

These are affected by the --unit option.

swpd: the amount of swap memory used.
free: the amount of idle memory.
buff: the amount of memory used as buffers.
cache: the amount of memory used as cache.
inact: the amount of inactive memory.  (-a option)
active: the amount of active memory.  (-a option)

Växling

These are affected by the --unit option.

vi: Mängden minne växlat in från disk (/s).
vu: Mängden minne växlat ut till disk (/s).

IO

bi: Kibibyte received from a block device (KiB/s).
bo: Kibibyte sent to a block device (KiB/s).

System

avb: Antalet avbrott per sekund, inklusive klockan.
ktxb: Antalet kontextbyten per sekund.

CPU

Detta är procentandelar av total CPU-tid.

us: Time spent running non-kernel code.  (user time, including nice time)
sy: Time spent running kernel code.  (system time)
id: Time spent idle.  Prior to Linux 2.5.41, this includes IO-wait time.
wa: Time spent waiting for IO.  Prior to Linux 2.5.41, included in idle.
st: Time stolen from a virtual machine.  Prior to Linux 2.6.11, unknown.
gu: Time spent running KVM guest code (guest time, including guest nice).

FÄLTBESKRIVNING FÖR DISK-LÄGET

Läsningar

totalt: Totalt avslutade lyckade läsningar
grupp: grupperade läsningar (resulterar i en I/O)
sektor: Sektorer lyckat lästa
ms: millisekunder tillbringat med läsningar

Skrivningar

totalt: Totalt avslutade lyckade skrivningar
grupp: grupperade skrivningar (resulterar i en I/O)
sektor: Sektorer lyckat skrivna
ms: millisekunder tillbringat med skrivningar

IO

akt: pågående I/O
s: sekunder tillbringat i I/O

FÄLTBESKRIVNING FÖR DISKPARTITIONSLÄGET

läsningar: Totalt antal läsningar skickade till denna partition
lästa sektorer: Totalt lästa sektorer från partitionen
skrivningr: Totalt antal skrivningar skickade till denna partition
beg skrivn: Totalt antal skrivbegäranden gjorda för partitionen

FÄLTBESKRIVNING FÖR SKIVLÄGET

cache: Cachenamn
antal: Antal för närvarande aktiva objekt
totalt: Totalt antal tillgängliga objekt
strlk: Storlek på varje objekt
sidor: Antal sidor med åtminstone ett aktivt objekt

OBSERVERA

vmstat does not require special permissions.

Dessa rapporter är avsedda att hjälpa till att hitta flaskhalsar i systemet. Linux vmstat räknar inte sig själv som en körande process.

Alla linuxblock är för närvarande 1024 byte. Gamla kärnor kan rapportera block som 512 byte, 2048 byte eller 4096 byte.

Sedan procps 3.1.9 låter vmstat dig välja enheter (k, K, m, M). Standard är K (1024 byte) i standardläget.

vmstat använder slabinfo 1.1

FILER

/proc/meminfo
/proc/stat
/proc/*/stat

SE ÄVEN

free(1), iostat(1), mpstat(1), ps(1), sar(1), top(1)

FEL

Tabellerar inte block-io per enhet eller antalet systemanrop.

UPPHOVSMÄN

Skriven av Henry Ware.
Fabian Frédérick (diskstat, slab, partitions…)

RAPPORTERA FEL

Skicka felrapporter till procps@freelists.org Skicka synpunkter på översättningen till tp-sv@listor.tp-sv.se

2020-06-04 procps-ng