Scroll to navigation

SPLIT2PO(1) [FIXME: manual] SPLIT2PO(1)

NAMN

split2po - Skapa en PO-fil från två DocBook XML-filer

SYNOPSIS

split2po {original-XMLöversatt-XML}

BESKRIVNING

split2po är ett kommandoradsverktyg som tar två givna DocBook XML-filer och skapar en gettext meddelandefil (PO-fil) som representerar ändringarna mellan dem. Den resulterade PO-filen skickas till standardutmatningen.

översatt-XML måste vara resultatet av att översätta original-XML till ett annat språk. Det är den här översättningen som den resulterande PO-filen representerar.

Verktyget är en del av KDE:s programvaruutvecklingsmiljö.

SE OCKSÅ

po2xml(1), swappo(1), transxx(1), xml2pot(1)

UPPHOVSMÄN

PO-XML verktygen är skriva av Stephan Kulow <coolo@kde.org>

Den här manualsidan är framtagen av Ben Burton<bab@debian.org>

AUTHOR

Ben Burton <bab@debian.org>

Author.
2003-04-07 [FIXME: source]