Scroll to navigation

VIPW(8) System Management Commands VIPW(8)

JMÉNO

vipw, vigr - slouží k úpravě souborů password, group, shadow-password a shadow-group.

POUŽITÍ

vipw [volby]

vigr [volby]

POPIS

vipw a vigr upravují soubory /etc/passwd a /etc/group. S přepínačem -s budou upravovat stínové verze obou souborů, tj. /etc/shadow a /etc/gshadow. Programy používají zámky, aby předešly porušení souborů. Při hledání editoru nejprve zkusí proměnnou prostředí $VISUAL, poté proměnnou prostředí $EDITOR a na konec spustí standardní editor vi(1).

VOLBY

Příkazy vipw a vigr akceptují následující volby:

Upraví databázi skupin.
Zobrazí nápovědu a skončí.
Upraví databázi hesel.
Tichý režim.
Upraví databázi shadow nebo gshadow.

SOUBORY

/etc/group
informace o skupinových účtech
/etc/gshadow
stínový soubor pro skupiny
/etc/passwd
informace o uživatelských účtech
/etc/shadow
citlivé informace o uživatelských účtech

VIZ TAKÉ

vi(1), group(5), gshadow(5)passwd(5), shadow(5).

12/07/2005 System Management Commands