Scroll to navigation

KPAT(6) kdegames KPAT(6)

NIMI

kpat - Äärmiselt köitev KDE kaardimäng.

SüNOPSIS

kpat [Qt valikud...] [KDE valikud...] [--solvegame fail] [--solve number] [--start number] [--end number] [--gametype mäng]

KIRJELDUS

KPatience on kogumik tuntud kaardimänge alates kuulsatest, nagu Klondike ja Freecell, vähemkuulduteni, nagu Vanaisa Kell ja Mod3. Kokku kuulub valimikku 12 erinevat mängu.

VÕTMED

Rakendus kasutab tavapärast GNU käsurea süntaksit, mille puhul pikad võtmed algavad kahe kriipsuga (`--'). Allpool on toodud loetelu võtmetest, mida kpat toetab.

Üldised võtmed

--author

Näitab infot autori kohta

--help

Näitab abi võtmete kohta

--help-qt

Näitab Qt spetsiifilisi võtmeid

--help-kde

Näitab KDE spetsiifilisi võtmeid

--help-all

Näitab kõiki võtmeid

--license

Näitab litsentsiinfot

-v, --version

Näitab versiooniinfot ja väljub.

Qt võtmed

--display kuva_nimi

Kasutatakse X serveri kuva kuva_nimi.

--session sessionId

Taastab rakenduse määratud väärtusega sessionId.

--cmap

Sunnib rakenduse paigaldama omaenda värvitabelit 8-bitisel kuval.

--ncols arv

Piirab värvide arvu, mida eraldatakse 8-bitisel kuval, kui rakendus kasutab värvispetsifikatsiooni QApplication::ManyColor.

--nograb

käseb Qt'l mitte kunagi haarata hiirt ja klaviatuuri enda valdusesse.

--dograb

silujas rakendatuna võib põhjustada selge -nograb, kasuta selle tühistamiseks -dograb.

--sync

lülitub silumiseks sünkroonreiimi.

--fn, --font fondi_nimi

määrab rakenduse fondi.

--bg, --background värv

seab vaikimisi taustavärvi ja rakenduse paleti (arvutatakse heledad ja tumedad varjud).

--fg,--foreground värv

seab esiplaani vaikevärvi.

--btn, --button värv

seab nupu vaikevärvi.

--name nimi

seab rakenduse nime.

--title tiitel

seab rakenduse tiitli (pealkirja).

--visual TrueColor

sunnib rakendust kasutama TrueColorit 8-bitisel kuval.

--inputstyle

seab XIM (X'i sisendimeetod) sisendistiili. Võimalikud parameetrid on onthespot, overthespot, offthespot ja root.

--im XIM server

seab XIM serveri.

--noxim

keelab XIM kasutamise.

--reverse

peegeldab kogu vidinate paigutuse.

--stylesheet fail.qss

Qt laaditabeli rakendamine rakenduse vidinatele.

--graphicssystem süsteem

Mõne muu graafikasüsteemi kasutamine, valikuteks on “raster” ja “opengl” (eksperimentaalne).

KDE võtmed

--caption pealkiri

Pealkirja kasutamine tiitliriba nimena.

--icon ikoon

Rakenduse ikoonina kasutatakse ikooni.

--config failinimi

Alternatiivse seadistustefaili kasutamine.

--nocrashhandler

Keelatakse koorikute saamiseks ämbri käsitleja.

--waitforwm

Ootab WM_NET ühilduvat aknahaldurit.

--style stiil

määrab rakenduse GUI stiili.

--geometry geomeetria

Kliendi peamise akna geomeetria - argumendi vormingu (tavaliselt LaiusxKõrgus+XPos+YPos) kohta vaata man:/X.

Võtmed

--solvegame fail

Katse leida lahendust määratud salvestatud mängule

--solve number

Lahendatav jagaja (silumine)

--start number

Mänguvahemiku algus (vaikimisi 0:INT_MAX)

--end number

Mänguvahemiku lõpp (vaikimisi start:start, kui algus on antud)

--gametype mäng

Valikuekraani ärajätmine ja konkreetse mängutüübi laadimine. Korrektsed väärtused on järgmised: acesup, fortyeight, freecell, golf, grandfather, grandfathersclock, gypsy, klondike, mod3, simplesimon, spider, yukon

Argumendid

fail

Avatav fail

VAATA KA

KPatience on põhjalikult dokumenteeritud KPatience'i käsiraamatus ($KDEDIRshare/doc/HTML/en/kpat/index.html või sisesta Konqueroris help:/kpat/index.html).

AUTOR

KPatience'i autor:

Paul Olav Tvete
Mario Weilguni <mweilguni@kde.org>
Matthias Ettrich <ettrich@kde.org>
Rodolfo Borges <barrett@labma.ufrj.br>
Peter H. Ruegg <kpat@incense.org>
Michael Koch <koch@kde.org>
Marcus Meissner <mm@caldera.de>
Shlomi Fish<shlomif@vipe.technion.ac.il>
Stephan Kulow <coolo@kde.org>
05/13/2021 kdegames