Scroll to navigation

KHANGMAN(6) Användarhandbok för Hänga gubb KHANGMAN(6)

NAMN

khangman - Det klassiska hänga gubben spelet av KDE

BESKRIVNING

KHangMan är ett spel baserat på det välkända Hänga gubben spelet. Det är avsett för barn i åldrarna sex och uppåt. Spelet har ett antal ordkategorier såsom djur, kläder, datorer, valutor med flera.

Ett ord väljs slumpmässigt, bokstäverna är dolda och du måste gissa ordet genom att försöka med en bokstav i taget. Varje gång du gissar fel bokstav, ritas en del av bilden av en hängd gubbe. Du måste gissa ordet innan du blir hängd! Du har tio försök.

Programmet är en del av KDE:s utbildningsmodul.

SE OCKSÅ

Mer detaljerad användardokumentation är tillgänglig med help:/khangman (skriv antingen in webbadressen i Konqueror, eller kör khelpcenter help:/khangman).

Det finns också ytterligare information tillgänglig på webbsidan för KDE:s utbildningsprojekt[1].

UPPHOVSMÄN

KHangMan är skrivet av Primoz Anzur och Anne-Marie Mahfouf <annma@kde.org>

Den här manualsidan är baserad på den som tagits fram av Ben Burton <bab@debian.org> för Debian®-projektet.

AUTHOR

Ben Burton <bab@debian.org>

Hänga gubbens manualsida.

NOTER

1.
webbsidan för KDE:s utbildningsprojekt
2020-12-22 Program 20.12