Scroll to navigation

deb-split(5) użytki dpkg deb-split(5)

NAZWA

deb-split - format binarnego pakietu wieloczęściowego Debiana

SKŁADNIA

nazwa_pliku.deb

OPIS

Format wieloczęściowego .deb jest używany do podzielenia dużych pakietów w mniejsze części, aby ułatwi przesyłanie danych na małe nośniki.

FORMAT

Plik ten jest archiwum ar mającym liczbę magiczną z !<arch>. Nazwy plików mogą zawiera kończący znak ukośnika (od dpkg 1.15.6).

Pierwszym członem jest debian-split zawierający wiersze oddzielone znakiem nowego wiersza. Obecnie jest to osiem wierszy:

  • Numer wersji formatu, w chwili pisania tego podręcznika - 2.1.
  • Nazwa pakietu.
  • Wersja pakietu.
  • Suma kontrolna md5 pakietu.
  • Całkowity rozmiar pakietu.
  • Rozmiar największej części.
  • Bieżący numer części, po którym występuje ukośnik i całkowita liczba części (np. ‘1/10’).
  • Architektura pakietu (od dpkg 1.16.1).

Programy odczytujące archiwa wieloczęściowe, powinny by przygotowane na zwiększanie pobocznego numeru wersji oraz na obecnoś większej liczby wierszy, które powinny wówczas ignorowa.

Jeżeli zmieni się główna liczba numeru wersji (liczba przed kropką), oznacza to, że wprowadzone zmiany w formacie są niekompatybilne z poprzednią wersją i program powinien się zatrzyma. Jeżeli się nie zatrzyma, to powinien kontynuowa działanie aż do napotkania nieoczekiwanego składnika w archiwum (chyba, że występuje on na końcu), tak jak to opisano poniżej.

Drugi, ostatni wymagany człon nazywa się data.N, gdzie N jest numerem części. Zawiera surowe dane części.

Składniki te muszą występowa w tym powyższym porządku. Implementacje powinny ignorowa jakiekolwiek dodatkowe składniki występujące po data.N. Kolejne składniki mogą zosta zdefiniowane w przyszłości i (jeżeli będzie to możliwe) będą umieszczone po dwóch wyżej wymienionych.

ZOBACZ TAKŻE

deb(5), dpkg-split(1).

TŁUMACZE

Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
Bartosz Feński <fenio@debian.org>, 2004-2005
Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008
Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>, 2012

2020-03-08 1.20.0