Scroll to navigation

deb-override(5) użytki dpkg deb-override(5)

NAZWA

deb-override - plik nadpisań archiwum Debiana

SKŁADNIA

override

OPIS

Chociaż większoś informacji o pakiecie można znaleź w pliku kontrolnym, to niektóre z nich są zarządzane centralnie przez carów dystrybucji, a nie przez opiekuna, aby zachowa ogólną spójnoś. Do tego służy plik nadpisań.

Plik nadpisań ma prosty format pól rozdzielonych białymi znakami (spacjami). Dozwolone są komentarze (zaczynające się od #).


pakiet priorytet sekcja [informacje-o-opiekunie]

pakiet jest nazwą pakietu. Ignorowane są wpisy w pliku nadpisań dotyczące pakietów nie znajdujących się w drzewie pakietów binarnych.

priority and section correspond to the respective control fields available in the .deb. The allowed values are specific to each distribution archive.

informacje_o_opiekunie, jeżeli są obecne, mogą by albo samą nazwą opiekuna bezwarunkowego nadpisania, albo są w postaci stary_opiekun => nowy_opiekun, by przeprowadzi zamianę informacji o opiekunie.

Pliki nadpisań używane do stworzenia oficjalnego pliku Packages można znaleź w katalogu indices na każdym mirrorze Debiana.

ZOBACZ TAKŻE

dpkg-scanpackages(1), dpkg-scansources(1), apt-ftparchive(1).

TŁUMACZE

Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
Bartosz Feński <fenio@debian.org>, 2004-2005
Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008
Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>, 2012

2020-03-08 1.20.0