Scroll to navigation

deb-extra-override(5) użytki dpkg deb-extra-override(5)

NAZWA

deb-extra-override - plik dodatkowych nadpisań archiwum Debiana

SKŁADNIA

override

OPIS

Większoś informacji o binarnym lub źródłowym pakiecie może by zawarta w pliku control/.dsc, jednak cała ta informacja może by nadpisana podczas eksportowania do plików Packages/Sources. Plik dodatkowych nadpisań zawiera takie właśnie nadpisania.

Dodatkowy plik nadpisań ma prosty format pól rozdzielonych białymi znakami (spacjami). Dozwolone są komentarze (zaczynające się od #).


pakiet nazwa-pola wartoś

pakiet jest nazwą binarnego lub źródłowego pakietu.

nazwa-pola jest nazwą nadpisywanego pola. wartoś jest wartością, która będzie umieszczona w tym polu. Może ona zawiera spacje, ponieważ linia jest dzielona podczas parsowania na nie więcej niż 3 kolumny.

Dodatkowe pliki nadpisań używane do stworzenia oficjalnych list Packages można znaleź w katalogu indices na każdym mirrorze Debiana.

ZOBACZ TAKŻE

dpkg-scanpackages(1), dpkg-scansources(1), apt-ftparchive(1).

TŁUMACZE

Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
Bartosz Feński <fenio@debian.org>, 2004-2005
Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008
Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>, 2012

2020-03-08 1.20.0