Scroll to navigation

deb-conffiles(5) dpkg suite deb-conffiles(5)

NAAM

deb-conffiles - configuratiebestanden van een pakket

OVERZICHT

DEBIAN/conffiles

BESCHRIJVING

Een pakket declareert zijn lijst van conffiles (configuratiebestanden die geregistreerd staan als bestanden die door de gebruiker aangepast kunnen worden) door een bestand conffiles op te nemen in zijn controle-archief (nl. DEBIAN/conffiles bij het creëren van het pakket).

Dit bestand bevat een lijst met bestanden, één per regel, met facultatief aan het begin een vlag gescheiden door witruimte. De configuratiebestanden moeten worden vermeld als absolute padnamen. Achterliggende witruimte wordt weggedaan, maar lege regels of regels met alleen witruimte worden niet geaccepteerd.

Bestanden zonder een vlag moeten in het binair pakket aanwezig zijn, anders zal dpkg(1) deze negeren.

Er wordt momenteel slechts één vlag ondersteund, remove-on-upgrade, om te markeren dat een configuratiebestand bij de volgende upgrade verwijderd moet worden (sinds dpkg 1.20.6). Deze bestanden mogen niet aanwezig zijn in het binaire pakket, omdat zowel dpkg(1) als dpkg-deb(1) niet zullen aanvaarden om dergelijke binaire pakketten te bouwen of te verwerken.

VOORBEELD

 /etc/alternatives/README
 /etc/cron.daily/dpkg
 /etc/dpkg/dpkg.cfg
 /etc/logrotate.d/dpkg
 remove-on-upgrade /etc/some-old-file.conf

ZIE OOK

dpkg-deb(1), dpkg(1).

2024-01-19 1.22.3