Scroll to navigation

deb-conffiles(5) dpkg-suite deb-conffiles(5)

NAAM

deb-conffiles - conffiles van een pakket

OVERZICHT

conffiles

BESCHRIJVING

Een pakket declareert zijn lijst van conffiles (configuratiebestanden die geregistreerd staan als bestanden die door de gebruiker aangepast kunnen worden) door een bestand conffiles op te nemen in zijn controle-archief (nl. DEBIAN/conffiles bij het creëren van het pakket).

Dit bestand bevat een lijst van bestanden, een per regel. Ze moeten met hun absolute padnaam opgelijst worden en moeten in het binaire pakket bestaan, anders zal dpkg(1) ze negeren (hoewel dpkg-deb(1) standaard zal weigeren deze binaire pakketten te bouwen). Nakomende witruimte wordt weggelaten en lege regels worden genegeerd.

VOORBEELD

/etc/alternatives/README
/etc/cron.daily/dpkg
/etc/dpkg/dpkg.cfg
/etc/logrotate.d/dpkg

ZIE OOK

dpkg-deb(1), dpkg(1).

2020-03-08 1.20.0