Scroll to navigation

CERVISIA(1) Cervisia användarhandbok CERVISIA(1)

NAMN

cervisia - Ett CVS-gränssnitt av KDE

SYNOPSIS

cervisia [--resolve fil] [--log fil] [--annotate fil] [katalog]

BESKRIVNING

Cervisia är ett användarvänligt gränssnitt för versionskontrollsystem. Målet är att stödja CVS och andra program för versionskontroll med ett gemensamt gränssnitt, med funktioner för konfliktupplösning, jämförelse- och historikvisning, status för kopierade arbetsfiler, och stöd för de flesta versionskontrollfunktioner.

VÄLJARE

--resolve

Visa upplösningsdialogrutan för den angivna filen.

--log

Visa loggningsdialogrutan för den angivna filen.

--annotate fil

Visa kommentardialogrutan för den angivna filen.

katalog

Arbetskatalogen som ska laddas.

SE OCKSÅ

Mer detaljerad användardokumentation är tillgänglig med help:/cervisia[1] (skriv antingen in webbadressen i Konqueror, eller kör khelpcenter help:/cervisia).
kf5options(7)
qt5options(7)
cvs(1)
Det finns också ytterligare information tillgänglig på Cervisia-sidan[2].

UPPHOVSMÄN

Använd cervisia --author i en terminal för att lista Cervisias upphovsmän.

AUTHOR

Burkhard Lück <lueck@hube-lueck.de>

Author.

NOTER

1.
help:/cervisia
help:/cervisia
2.
Cervisia-sidan
2016-06-05 3.11.0 (Program 16.08)