Scroll to navigation

LRFVIEWER(1) calibre LRFVIEWER(1)

NAME

lrfviewer - lrfviewer

lrfviewer [options] book.lrf


Read the LRF e-book book.lrf

Whenever you pass arguments to lrfviewer that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

[INDSTILLINGER]

--disable-hyphenation
Deaktiver orddeling. Bør markant øge hastigheden for opteging.

--help, -h
Vis denne hjælpetekst og afslut

--profile
Profile the LRF renderer

--verbose
Udskriv yderligere information om optegningsprocessen

--version
vis programmets version og afslut

--visual-debug
Turn on visual aids to debugging the rendering engine

--white-background
By default the background is off white as I find this easier on the eyes. Use this option to make the background pure white.

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal
juni 11, 2021 5.21.0