Scroll to navigation

EBOOK-META(1) calibre EBOOK-META(1)

NAME

ebook-meta - ebook-meta

ebook-meta ebook_file [opcions]


Llegeix/escriu les metadades dels/cap als fitxers de llibre electrònic.

Formats implementats per llegir metadades: azw, azw1, azw3, azw4, cb7, cbr, cbz, chm, docx, epub, fb2, fbz, html, htmlz, imp, lit, lrf, lrx, mobi, odt, oebzip, opf, pdb, pdf, pml, pmlz, pobi, prc, rar, rb, rtf, snb, tpz, txt, txtz, updb, zip

Formats implementats per escriure metadades: azw, azw1, azw3, azw4, docx, epub, fb2, fbz, htmlz, lrf, mobi, odt, pdb, pdf, prc, rtf, tpz, txtz

Cada tipus de fitxer admet diferents tipus de metadades. Si proveu d'establir metadades a un tipus de fitxer que no les admet s'ignoraran sense cap avís.

Sempre que passeu arguments a ebook-meta i aquests tinguin espais en blanc, delimiteu els arguments amb cometes. Per exemple: "/some path/with spaces"

[OPCIONS]

--author-sort
La cadena que s'utilitzarà en l'ordenació per autor. Si no s'especifica, i els autors estan especificats, es generarà automàticament a partir dels autors.

--authors, -a
Estableix els autors. Diversos autors haurien d'estar separats pel caràcter &. Els noms dels autors haurien d'estar en ordre Nom Cognom.

--book-producer, -k
Estableix el productor del llibre.

--category
Estableix la categoria del llibre.

--comments, -c
Estableix la descripció del llibre.

--cover
Estableix el fitxer especificat com a portada.

--date, -d
Estableix la data de publicació.

--from-opf
Llegeix les metadades des d'un fitxer OPF especificat i utilitza-les per establir les metadades al llibre. Les metadades especificades a la línia d'ordres substituiran les metadades llegides del fitxer OPF

--get-cover
Obtén la portada a partir del llibre electrònic i desa-la al fitxer especificat.

--help, -h
mostra aquest missatge d'ajuda i surt

--identifier
Estableix els identificadors per al llibre, es poden especificar diverses vegades. Per exemple: --identifier uri:https://acme.com --identifier isbn:12345 Per suprimir un identificador, no especifiqueu cap valor --identifier isbn: Tingueu en compte que per fitxers EPUB, un identificador marcat com a identificador del paquet no es pot suprimir.

--index, -i
Estableix l'índex del llibre en aquesta sèrie.

--isbn
Estableix l'ISBN del llibre.

--language, -l
Estableix la llengua.

--lrf-bookid
Estableix el BookID en fitxers LRF

--publisher, -p
Estableix l'editorial del llibre.

--rating, -r
Estableix la valoració. Hauria de ser un nombre entre l'1 i el 5.

--series, -s
Estableix la sèrie que pertany el llibre.

--tags
Estableix les etiquetes per al llibre. Hauria de ser una llista separada per comes.

--title, -t
Estableix el títol.

--title-sort
La versió del títol que s'utilitzarà per a l'ordenació. Si no s'especifica, i el títol està especificat, es generarà automàticament a partir del títol.

--to-opf
Especifiqueu el nom d'un fitxer OPF. Les metadades s'escriuran al fitxer OPF.

--version
mostra el número de versió del programa i surt

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal
de juny 11, 2021 5.21.0