Scroll to navigation

EBOOK-VIEWER(1) calibre EBOOK-VIEWER(1)

NAME

ebook-viewer - ebook-viewer

ebook-viewer [suvandid] fail


Ava e-raamat lugemiseks.

Alati kui edastad programmile ebook-viewer tühikuid sisaldavaid argumente, ümbritse argumendid jutumärkidega. Näiteks: "/some path/with spaces"

[SUVANDID]

Jätka lugemist viimati avatud raamatust

Eralda juht-terminalist, kui on (ainult Linux)

Force reload of all opened books

Kui määratud, üritab vaaturi aken käivitumisel täisekraani režiimi minna.

näita seda veateadet ja välju

The position at which to open the specified book. The position is a location or position you can get by using the Go to->Location action in the viewer controls. Alternately, you can use the form toc:something and it will open at the location of the first Table of Contents entry that contains the string "something". The form toc-href:something will match the href (internal link destination) of toc nodes. The matching is exact, If you want to match a substring, use the form toc-href-contains:something.

Kui määratud, üritab vaaturi aken käivitumisel esiplaanile tulla.

näita programmi versiooninumbrit ja välju

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal

November 29, 2019 4.5.0