Scroll to navigation

CALIBRE(1) calibre CALIBRE(1)

NAME

calibre - calibre

calibre [options] [path_to_ebook]


Launch the main calibre Graphical User Interface and optionally add the e-book at path_to_ebook to the database.

Whenever you pass arguments to calibre that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

[SEÇENEKLER]

Detach from the controlling terminal, if any (Linux only)

bu yardım iletisini göster ve çık

Özel eklentileri yoksay, Calibre'nin başlamasına engel olan eklentiler kurmuşsanız faydalı olacaktır

Güncellemeleri denetleme

Çalışmakta olan bir Calibre oturumu varsa kapanmasını sağlar. Devam etmekte olan işlemler olması halinde uyarı vermeksizin kapatılacağı için dikkatle kullanınız.

Sistem çekmecesinde küçülterek başlat.

Yoksayın, kullanmayın. Sadece eski nedenlerle mevcut

programın sürüm numarasını göster ve çık

Belirtilen konumdaki kitaplığı kullan.

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal

Kasım 29, 2019 4.5.0