Scroll to navigation

CALIBRE(1) calibre CALIBRE(1)

NAME

calibre - calibre

calibre [options] [path_to_ebook]


Launch the main calibre Graphical User Interface and optionally add the e-book at path_to_ebook to the database.

Whenever you pass arguments to calibre that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

[OPCJE]

Odłącz od terminala sterującego, jeśli istnieje (tylko Linux)

Wyświetla ten tekst pomocy i kończy działanie

Pomiń niestandardowe wtyczki - przydatne, gdy zainstalujesz wtyczkę, która blokuje uruchomienie calibre

Nie sprawdzaj czy uaktualnienie jest dostępne

Powoduje zamknięcie wszystkich uruchomionych instancji calibre. Należy pamiętać, że wszystkie niezakończone zadania zostaną przerwane więc należy używać tego przełącznika ostrożnie.

Uruchom zminimalizowany w zasobniku systemowym.

Pominięto, nie używać. Istnieje tylko dla wstecznej zgodności

Wyświetla wersję programu i kończy działanie

Użyj biblioteki w podanej lokalizacji.

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal

listopada 29, 2019 4.5.0