Scroll to navigation

CALIBRE(1) calibre CALIBRE(1)

NAME

calibre - calibre

calibre [options] [path_to_ebook]


Launch the main calibre Graphical User Interface and optionally add the e-book at path_to_ebook to the database.

Whenever you pass arguments to calibre that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

[INDSTILLINGER]

Detach from the controlling terminal, if any (Linux only)

show this help message and exit

Ignore custom plugins, useful if you installed a plugin that is preventing calibre from starting

Check ikke efter opdateringer

Får en, hvis nogen, kørende instans af Calibra til at stoppe. Bemærk at hvis der er igangværende opgaver, så vil de blive afsluttet i stilhed, så brug med forsigtighed

Start minimeret til systembakken.

Ignoreret, brug den ikke. Kun til stede for baglæns kompatibilitet

show program's version number and exit

Anvend biblioteket placeret på den specificerede sti.

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal

November 29, 2019 4.5.0