Scroll to navigation

asclock(1x) asclock(1x)

NAMN

asclock - Klocka för AfterStep

SYNOPSIS

asclock [ -help] [-12 | -24] [-shape]
[-position [+|-]x[+|-]y]
[-exe program]
[-theme katalog]
[-led färg]
[-noblink]
[-dock]
[-version]

BESKRIVNING

asclock är en klocka som ska emulera funktioner i datum/tid-applikationen från operativsystemet NEXTSTEP(tm). asclock har stöd för flera språk, militär tid så väl som tolvtimmars tid, applikationsexekvering och shape-utökningen till X-Windows.

INSTÄLLNINGSALTERNATIV

visare anvädningsinformationen

användning: asclock [-flaggor ...]
flaggorna kan vara någon av:
-12 12 timmars format
-24 24 timmars format
-exe <program> program att starta vid klick
-led <färg> färglägg LED
-position [+|-]x[+|-]y position för asclock
-shape utan underlag
-theme <dir> katalog med tema
-noblink blinka inte
-dock utan fönsterlister
-version visa versionsinformation
-12 eller -24
anger önskat tidsformat, antingen tolvtimmar med AM/PM (-12) eller militärtid (-24). Om inget alternativ anges används militär tid.
aktiverar stöd för shaped-windows i asclock. När detta alternativ aktiveras kommer asclock fönster endast att vara själva LED- och datum-rutorna. Som standard är shaped-windows avaktiverat och klockan kommer att visas ovanpå en 64 gånger 64 pixlars bas.
anger färgen för LED. För att ta reda på vilka färger som är tillgängliga prova showrgb(1) (del av X11).
anger ursprungspositionen för asclock. [+|-] funkar som standard X-Windows x/y-geometrialternativ.
anger vilket program som ska köras när pekaren aktiveras ovanpå asclock. För att köra en applikation med parametrar ska du anger citattecken runt kommandot. Se exempel nedan...
anger om asclock ska blinka.
anger vilket tema som ska användas. Ett tema består av en katalog med 8 xpm-filer och en positionsfil kallad "config". Läs Themes-sektionen.
anger att fönsterhanteraren inte ska placera fönsterlister runt asclock, praktiskt för att placera den i systembrickan på Window Maker. Observera att detta alternativ gör att asclock ignorerar positionen som satts med -position (om någon).

ANVÄNDNING

asclock kan köras på många olika sätt. Det vanligaste är att starta på kommandoraden:

	[user@host] ~% asclock -12 -exe 'xlock -mode hop' &

Ett annat sätt att köra asclock är genom fönsterhanteraren:

	*Wharf - - MaxSwallow "asclock"	asclock -theme shape -12&

Denna rad placeras i filen .steprci användarens hemkatalog och kommer att få till följd att asclock visas med shape-utökningen som en knapp på Wharf (1)-fältet i fönsterhanteraren afterstep (1).

TEMAN

Ett tema består av en katalog med åtta xpm-filer och en positionsfil kallad "config". Alla delar i xpm-filen måste ha samma bredd och höjd, förutom kolon-teckenet som är hälften så brett som siffrorna. Pixelkartorna kallas clock.xpm, date.xpm, led.xpm, month.xpm, weekday.xpm, hour.xpm, minute.xpm, second.xpm. För en komplett beskrivning av formatet titta i README.THEMES.

BUGGAR

det finns inga buggar :)

UPPHOVSRÄTT

Copyright 1996, Beat Christen <bchriste@iiic.ethz.ch>. No guarantees or warranties or anything are provided or implied in any way whatsoever. Use this program at your own risk. Permission to use this program for any purpose is given, as long as the copyright is kept intact. Kommentarer på översättningen kan sändas till <tp-sv@listor.tp-sv.se>.

FÖRFATTARE

Beat Christen <bchriste@iiic.ethz.ch> -- programmet

Dan Weeks <dan@mango.sfasu.edu> -- manualsidan

23 Juli 1996 3rd Berkeley Distribution