Scroll to navigation

WICD-WIRELESS-SETTINGS.CONF(5) File Formats Manual WICD-WIRELESS-SETTINGS.CONF(5)

NAAM

wicd-wired-settings.conf - stelt Wicd's draadloze netwerkinstellingen in

BESCHRIJVING

Dit bestand bevat configuratie-informatie voor de draadloze netwerkinterfaces in Wicd.
Dit bestand staat hier: /etc/wicd/wireless-settings.conf

INSTELLINGEN

bssid = <BSSID_van_netwerk>
Deze waarde kan worden gevonden met iwconfig(8).
essid = <ESSID_van_netwerk>
Deze waarde kan worden gevonden met iwconfig(8).
hidden = <True|False>
Deze optie stelt in of de ESSID van het netwerk broadcast is of niet.
channel = <numerieke_waarde>
Goede kanalen zijn afhankelijk van het land.
Deze waarde kan worden gevonden met iwconfig(8).
mode = <Master|Ad-hoc>

Deze waarde kan worden gevonden met iwconfig(8).
enctype = <coderings_sjabloon>
Dit kan de waarde van elk coderingssjabloon dat in /etc/wicd/encryption/templates/ staat.
encryption_method = WEP|WPA|WPA2>
Deze waarde kan worden gevonden met iwconfig(8).
key = <platte_tekst_sleutel>
Zorg er voor dat dit bestand alleen leesbaar is door root.
automatic = <True|False>
Deze optie stelt in of Wicd automatisch met dit netwerk moet verbinden.
ip = <None|ip_adres>
Gebruik deze optie als je een vast ip-adres voor je systeem hebt.
netmask = <None|netwerkmasker>
Deze instelling is alleen van toepassing als er een vast ip-adres hierboven is ingesteld.
broadcast = <None|broadcast_adres>
Deze instelling is alleen van toepassing als er een vast ip-adres hierboven is ingesteld.
gateway = <None|gateway_address>
Deze instelling is alleen van toepassing als er een vast ip-adres hierboven is ingesteld.
use_static_dns = <True|False>
True = gebruik vaste DNS servers in plaats van accepteren wat de dhcp server aanbied..TP use_global_dns = <True|False> True = gebruik de globale DNS servers die staan in wicd-manager-settings.conf(5).
Deze optie is alleen van toepassing als "use_static_dns = True"
dns1 = <None|ip_adres>
Statisch DNS adres als "use_static_dns = True" en "use_global_dns = False"
dns2 = <None|ip_adres>
Statisch DNS adres als "use_static_dns = True" en "use_global_dns = False"
dns3 = <None|ip_adres>
Statisch DNS adres als "use_static_dns = True" en "use_global_dns = False"
use_settings_globally = <0|1>
Wicd houdt bij of er automatisch verbinding gemaakt moet worden gebaseert op bssid. Dit verzekert je ervan dat je niet per ongeluk met een ander netwerk verbind dat niet het jouwe is maar hetzelfde essid heeft – er zijn bijvoorbeeld een hoop commerciële routers in gebruik met "linksys" als de essid.
0 = Gebruik geen globale instellingen
1 = Gebruik globale instellingen
beforescript = <None|willekeurig_script>
Dit definieert een script dat gestart moet worden voordat Wicd gaat verbinden. Dit script moet een Bourne-compatibel script zijn en moet uitvoerbaar zijn.
BELANGRIJK – scripts moeten ALLEEN schrijfbaar zijn door root en in een directory staan die alleen schrijfbaar is door root.
afterscript = <None|willekeurig_script>
Dit definieert een script dat gestart moet worden nadat Wicd een verbinding heeft gelegd. Dit script moet een Bourne-compatibel script zijn en moet uitvoerbaar zijn.
BELANGRIJK – scripts moeten ALLEEN schrijfbaar zijn door root en in een directory staan die alleen schrijfbaar is door root.
predisconnectscript = <None|willekeurig_script>
Dit definieert een script dat gestart moet worden voordat Wicd de verbinding verbreekt. Dit script moet een Bourne-compatibel script zijn en moet uitvoerbaar zijn.
BELANGRIJK – scripts moeten ALLEEN schrijfbaar zijn door root en in een directory staan die alleen schrijfbaar is door root.
postdisconnectscript = <None|willekeurig_script>
Dit definieert een script dat gestart moet worden na dat Wicd de verbinding heeft verbroken. Dit script moet een Bourne-compatibel script zijn en moet uitvoerbaar zijn.
BELANGRIJK – scripts moeten ALLEEN schrijfbaar zijn door root en in een directory staan die alleen schrijfbaar is door root.

OVERIG

The "use_settings_globally" option determines how an individual network's configuration stanza starts. If the option is "0" (do not use settings globally), then the stanza's top line will be the bssid of the access point (in this format):
[00:15:3E:87:D3:68]
If the "option is set to "1" (use settings globally), then the first line of the stanza will be in this format:
[essid:UA Public Wireless Network]

SEE ALSO

wicd(8), wicd-curses(8), wicd-manager-settings.conf(5), wicd-wired-settings.conf(5).

wicd-1.7.4