Scroll to navigation

PO4A-TRANSLATE(1p) Narzędzia po4a PO4A-TRANSLATE(1p)

NAZWA

po4a-translate - konwertuje plik PO z powrotem do formatu dokumentacji

SKŁADNIA

po4a-translate -f fmt -m master.doc -p XX.po -l XX.doc

(XX.doc jest plikiem wyjściowym, wszystkie pozostałe są plikami wejściowymi)

OPIS

Celem projektu po4a ("PO for anything") jest ułatwienie tłumaczeń (oraz, co ciekawsze, zarządzania tłumaczeniami) przy użyciu narzędzi gettext w tych obszarach, gdzie nie były używane, jak na przykład w obszarze dokumentacji.

Skrypt po4a-translate odpowiada za konwertowanie tłumaczeń (dokonanych w pliku PO) z powrotem do formatu dokumentacji. Przekazany plik PO powinien być tłumaczeniem pliku POT utworzonego przez po4a-gettextize(1).

OPCJE

-f, --format
Format dokumentacji, którą chce się obsłużyć. Listę dostępnych formatów można wyświetlić, podając opcję --help-format.
-a, --addendum
Dodaje załącznik do pliku wynikowego (na przykład, aby umieścić nazwisko tłumacza albo sekcję "O tłumaczeniu"). Pierwszą linią tego pliku powinien być nagłówek PO4A, określający, gdzie zawartość powinna być dodana (patrz sekcja JAK umieścić dodatkowy tekst w tłumaczeniach w po4a(7)).
-A, --addendum-charset
Kodowanie znaków załącznika. Proszę zauważyć, że wszystkie załączniki powinny mieć to samo kodowanie znaków.
-m, --master
Plik zawierający dokument do przetłumaczenia.
-M, --master-charset
Kodowanie znaków pliku zawierającego dokument do przetłumaczenia.
-l, --localized
Plik, do którego powinien być zapisany przetłumaczony dokument.
-L, --localized-charset
Kodowanie znaków pliku zawierającego przetłumaczony dokument.
-p, --po
Plik, z którego powinien być odczytany katalog wiadomości.
-o, --option
Dodatkowe opcje przekazywane modułowi formatu. Każda opcja powinna być w formacie "nazwa=wartość". Więcej informacji o dostępnych opcjach i ich znaczeniu można znaleźć w dokumentacji każdego modułu.
-k, --keep
Minimal threshold for translation percentage to keep (i.e. write) the resulting file (default: 80). I.e. by default, files have to be translated at least at 80% to get written.
-w, --width
Kolumna, wg której powinien być zawijany plik wynikowy.
-h, --help
Pokazuje krótki komunikat pomocy.
--help-format
Wyświetla listę formatów dokumentacji obsługiwanych przez po4a.
-V, --version
Wyświetla wersję skryptu i kończy działanie.
-v, --verbose
Zwiększa gadatliwość programu.
-d, --debug
Wypisuje informacje przydatne do debugowania.

Dodawanie zawartości (poza tłumaczeniami) do generowanych plików

To add some extra content to the generated document beside what you translated (like the name of the translator, or an "About this translation" section), you should use the --addendum option.

Pierwsza linia załącznika musi zawierać nagłówek, wskazujący, gdzie umieścić resztę załącznika w dokumencie (może to być przed podaną częścią dokumentu lub za nią). Reszta pliku załącznika będzie dodana niezmieniona do pliku wynikowego.

Proszę zauważyć, że jeżeli po4a-translate zwróci błąd podczas dodawania któregokolwiek z podanych załączników, odrzuci całe tłumaczenie (ponieważ brakującym plikiem może być ten, który wskazuje na autora, co uniemożliwi użytkownikom skontaktowanie się z nim i zgłoszenie błędów w tłumaczeniu).

Składnia nagłówka jest bardzo sztywna. Więcej informacji o tym, jak używać załączników i jak działają, można znaleźć w stronie podręcznika po4a(7).

ZOBACZ TAKŻE

po4a-gettextize(1), po4a-normalize(1), po4a-updatepo(1), po4a(7)

AUTORZY

 Denis Barbier <barbier@linuxfr.org>
 Nicolas François <nicolas.francois@centraliens.net>
 Martin Quinson (mquinson#debian.org)

TŁUMACZENIE

 Robert Luberda <robert@debian.org>

PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA

Copyright 2002-2012 by SPI, inc.

Program jest wolnym oprogramowaniem; można go redystrybuować i/lub modyfikować zgodnie z warunkami licencji GPL (patrz plik COPYING).

2018-12-09 Narzędzia po4a