Scroll to navigation

Locale::Po4a::Texinfo(3pm) Narzędzia po4a Locale::Po4a::Texinfo(3pm)

NAZWA

Locale::Po4a::Texinfo - konwersja dokumentów Texinfo i pochodnych z/do plików PO

OPIS

Celem projektu po4a ("PO for anything") jest ułatwienie tłumaczeń (oraz, co ciekawsze, zarządzania tłumaczeniami) przy użyciu narzędzi gettext w tych obszarach, gdzie nie były używane, jak na przykład w obszarze dokumentacji.

Locale::Po4a::Texinfo jest modułem ułatwiającym tłumaczenie dokumentów w formacie Texinfo do innych języków [używanych przez ludzi].

Moduł zawiera definicje wspólnych poleceń i środowisk Texinfo.

STATUS MODUŁU

Moduł jest wciąż w fazie beta. Prosimy o przesyłanie opinii i próśb dotyczących dodania nowych funkcjonalności.

ZOBACZ TAKŻE

Locale::Po4a::TeX(3pm), Locale::Po4a::TransTractor(3pm), po4a(7)

AUTORZY

 Nicolas François <nicolas.francois@centraliens.net>

TŁUMACZENIE

 Robert Luberda <robert@debian.org>

PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA

Copyright © 2004-2007 Nicolas FRANÇOIS <nicolas.francois@centraliens.net>.

Program jest wolnym oprogramowaniem; można go redystrybuować i/lub modyfikować zgodnie z warunkami licencji GPL (patrz plik COPYING).

2018-12-09 Narzędzia po4a