Scroll to navigation

Locale::Po4a::Common(3pm) Narzędzia po4a Locale::Po4a::Common(3pm)

NAZWA

Locale::Po4a::Common - wspólne części narzędzi i użytków po4a

OPIS

Locale::Po4a::Common zawiera części wspólne wszystkich skryptów po4a i kilka użytecznych funkcji używanych przez inne moduły.

In order to use Locale::Po4a programatically, one may want to disable the use of Text::WrapI18N, by writing something like:

  use Locale::Po4a::Common qw(nowrapi18n);
  use Locale::Po4a::Text;

zamiast:

  use Locale::Po4a::Text;

Kolejność ma znaczenie: większość modułów Locale::Po4a samodzielnie ładuje Locale::Po4a::Common, który przy swoim pierwszym załadowaniu określa, czy używać Text::WrapI18N.

FUNKCJE

Pokazywanie komunikatów wyjściowych

 • show_version($)

  Wyświetla bieżącą wersję skryptu i krótką informację o prawach autorskich. Pobiera nazwę skryptu jako argument.

 • wrap_msg($@)

  This function displays a message the same way as sprintf() does, but wraps the result so that they look nice on the terminal.

 • wrap_mod($$@)

  Funkcja działa tak jak wrap_msg(), ale jako pierwszy argument pobiera nazwę modułu i pozostawia spację z lewej strony komunikatu.

 • wrap_ref_mod($$$@)

  Funkcja działa tak jak wrap_msg(), ale jako pierwszy argument pobiera odnośnik plik:linia, jako drugi - nazwę modułu i pozostawia spację z lewej strony komunikatu.

Moduły opakowujące ("wrappers") inne moduły

Locale::Gettext

Jeżeli moduł Locale::Gettext nie może zostać załadowany, to ten moduł udostępnia fałszywe (puste) implementacje następujących funkcji. Dziki temu program będzie działać, chociaż wiadomości po4a nie będą przetłumaczone.

Jeżeli Locale::gettext jest obecny ten moduł opakowujący wywoła także setlocale(LC_MESSAGES, ""), tak żeby funkcje korzystające z modułu nie musiały zależeć od modułu POSIX.

 • bindtextdomain($$)
 • textdomain($)
 • gettext($)
 • dgettext($$)

AUTORZY

 Jordi Vilalta <jvprat@gmail.com>

TŁUMACZENIE

 Robert Luberda <robert@debian.org>

PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA

Copyright © 2005 SPI, Inc.

Program jest wolnym oprogramowaniem; można go redystrybuować i/lub modyfikować zgodnie z warunkami licencji GPL (patrz plik COPYING).

2018-12-09 Narzędzia po4a