Scroll to navigation

Locale::Po4a::BibTeX(3pm) Narzędzia po4a Locale::Po4a::BibTeX(3pm)

NAZWA

Locale::Po4a::BibTeX - konwersja dokumentów BibTeX z/do plików PO

OPIS

Celem projektu po4a ("PO for anything") jest ułatwienie tłumaczeń (oraz, co ciekawsze, zarządzania tłumaczeniami) przy użyciu narzędzi gettext w tych obszarach, gdzie nie były używane, jak na przykład w obszarze dokumentacji.

Locale::Po4a::BibTeX jest modułem ułatwiającym tłumaczenie bibliografiiw formacie BibTex do innych języków [używanych przez ludzi].

Wartości pól są wyciągane i proponowane do przetłumaczenia.

OPCJE AKCEPTOWANE PRZEZ MODUŁ

BRAK.

STATUS MODUŁU

Jest to moduł bardzo prosty, lecz dostępny od niedawna.

AUTORZY

 Nicolas François <nicolas.francois@centraliens.net>

TŁUMACZENIE

 Robert Luberda <robert@debian.org>

PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA

 Copyright © 2006 Nicolas FRANÇOIS <nicolas.francois@centraliens.net>.

Program jest wolnym oprogramowaniem; można go redystrybuować i/lub modyfikować zgodnie z warunkami licencji GPL (patrz plik COPYING).

2018-12-09 Narzędzia po4a