Scroll to navigation

OKULAR(1) Okular användarhandbok OKULAR(1)

NAMN

okular - ett generellt dokumentvisningsprogram

SYNOPSIS

okular [Okular-väljare] [webbadress]

BESKRIVNING

okular har som mål att visa dokument av olika format.

OKULAR-VÄLJARE

-p, --page nummer
Öppna en angiven sida i dokumentet.

--presentation

Öppna dokumentet i presentationsläge.

--print

Starta med utskriftsdialogruta.

--unique

Styrning av unik instans.

--noraise

Tillåter eller förhindrar att Okulars fönster höjs efter start.

VÄLJARE

Webbadress
En adress till dokumentet som ska öppnas. För PDF kan namnet anges som dokumentnamn#namngivet-mål där namngivet-mål är ett visst namngivet mål inbäddat i dokumentet.

ÅTERKOPPLING

På IRC, irc.freenode.net #okular, via e-post okular-devel@kde.org, eller på webben <http://okular.kde.org/>

SE OCKSÅ

Mer detaljerad användardokumentation är tillgänglig via help:/okular (skriv antingen in webbadressen i Konqueror, eller kör khelpcenter help:/okular).
Det finns också ytterligare information tillgänglig på http://okular.kde.org/

COPYRIGHT

Copyright (c) 2002 Wilco Greven, Christophe Devriese

Copyright (c) 2004-2005 Enrico Ros

Copyright (c) 2005 Piotr Szymanski

Copyright (c) 2004-2012 Albert Astals Cid

Copyright (c) 2006-2009 Pino Toscano

Licens: GNU General Public Version 2 <http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html>

AUTHOR

Yuri Chornoivan <yurchor@ukr.net>
Okular manualsida.
2016-11-04 KDE-program Okular 1.0