Scroll to navigation

USERS(1) Polecenia użytkownika USERS(1)

NAZWA

users - wypisuje nazwy użytkowników obecnie zalogowanych na komputerze

SKŁADNIA

users [OPCJA]... [PLIK]

OPIS

Wyświetla użytkowników, którzy są obecnie zalogowani, zgodnie z PLIKIEM. Częstym wyborem jest /var/log/wtmp. Jeśli nie podano PLIKU, używany jest /var/run/utmp.
--help
wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

AUTOR

Napisane przez Josepha Arceneaux i Davida MacKenzie.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>
Zgłoszenia błędów w tłumaczeniu users proszę wysyłać na adres <http://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2016 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

getent(1), who(1)

Pełna dokumentacja na stronie: <http://www.gnu.org/software/coreutils/users>
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) users invocation'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM) <pborys@dione.ids.pl>, Wojtek Kotwica (PTM) <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 8.25 oryginału.

styczeń 2016 GNU coreutils 8.25