Scroll to navigation

RMDIR(1) Polecenia użytkownika RMDIR(1)

NAZWA

rmdir - usuwa puste katalogi

SKŁADNIA

rmdir [OPCJA]... KATALOG...

OPIS

Usuwa KATALOG(I) jeśli są puste. Niepuste katalogi należy usuwać poleceniem rm.

--ignore-fail-on-non-empty

ignoruje każde niepowodzenie wynikające wyłącznie z powodu, że katalog nie jest pusty

-p, --parents
usuwa KATALOG(I) oraz katalogi nadrzędne podanej ścieżki np. rmdir -p a/b/c działa podobnie do rmdir a/b/c a/b a
-v, --verbose
wyświetla informacje diagnostyczne o każdym przetwarzanym katalogu
--help
wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

AUTOR

Napisane przez Davida MacKenzie.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>
Zgłoszenia błędów w tłumaczeniu rmdir proszę wysyłać na adres <http://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2016 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

rmdir(2)

Pełna dokumentacja na stronie: <http://www.gnu.org/software/coreutils/rmdir>
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) rmdir invocation'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM) <pborys@dione.ids.pl>, Wojtek Kotwica (PTM) <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 8.25 oryginału.

styczeń 2016 GNU coreutils 8.25