Scroll to navigation

PSMERGE(1) General Commands Manual PSMERGE(1)

NAZWA

psmerge - filtr, łączący kilka plików postscriptowych w jeden

SKŁADNIA

psmerge [ -owyjście.ps ] [ plik.ps ... ]

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

Psmerge łączy dokumenty postscriptowe w jeden. Działa jednak tylko w szczególnych przypadkach, kiedy pliki były utworzone tą samą aplikacją, z tą samą konfiguracją urządzenia i z załadowanymi [tymi samymi?] zasobami (fonty, zestawy procedur, wzorce, pliki, itp).

Jesli użyta jest opcja -o, wyjście zostanie zapisane do wskazanego pliku. W przeciwnym wypadku zostanie ono przekazane na stdout.

Psmerge łączy pliki skonkatenowane w jeden pojedynczy plik tak samo, jakby były one osobnymi plikami.

AUTOR

Copyright (C) Angus J. C. Duggan 1991-1995

ZOBACZ TAKŻE

psbook(1), psselect(1), pstops(1), epsffit(1), psnup(1), psresize(1), psmerge(1), fixscribeps(1), getafm(1), fixdlsrps(1), fixfmps(1), fixmacps(1), fixpsditps(1), fixpspps(1), fixtpps(1), fixwfwps(1), fixwpps(1), fixwwps(1), extractres(1), includeres(1)

ZNAKI TOWAROWE

PostScript jest znakiem towarowym Adobe Systems Incorporated.

BŁĘDY

psmerge przeznaczony jest do specyficznego użytku; nie łączy wszystkich plików.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 1 psmerge

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

PSUtils Wydanie 1 Łata 17