Scroll to navigation

MKSWAP(8) Administracja systemem MKSWAP(8)

NAZWA

mkswap - konfiguruje linuksowy obszar wymiany

SKŁADNIA

mkswap [opcje] urządzenie [rozmiar]

OPIS

mkswap konfiguruje linuksowy obszar wymiany na urządzeniu lub w pliku.

Argument urządzenie zwykle jest partycją dyskową (czymś w stylu /dev/sdb7), lecz może być również plikiem. Jądro Linux nie zważa na identyfikatory partycji, lecz wiele skryptów instalacyjnych zakłada, że partycje typu (szesnastkowo) 82 (LINUX_SWAP) są partycjami wymiany. (Uwaga: Solaris również używa tego typu. Proszę uważać, aby nie zniszczyć swoich partycji solarisowych.)

Parametr rozmiar jest niepotrzebny, lecz został zachowany w celu zgodności wstecznej. Określa on potrzebny rozmiar wymiany w blokach 1024-bajtowych. mkswap w przypadku pominięcia tego parametru używa całej partycji lub całego pliku. Podawanie tego parametru jest niemądre – literówka może zniszczyć dysk.

Po utworzeniu obszaru wymiany, konieczne jest użycie polecenia swapon, aby go aktywować. Obszary wymiany są zwykle uwzględniane w /etc/fstab, więc mogą być włączane do użytku podczas rozruchu poleceniem swapon -a w jakimś skrypcie startowym.

OSTRZEŻENIE

Nagłówek obszaru wymiany nie używa pierwszego bloku. Może znajdować się tam program rozruchowy lub etykieta partycji, ale nie jest to polecane ustawienie. Zalecaną konfiguracją linuksowej przestrzeni wymiany jest użycie oddzielnej partycji.

mkswap, podobnie jak wiele innych narzędzi mkfs usuwa pierwszy blok partycji aby ukryć istniejący wcześniej system plików.

mkswap odmówi jednak usunięcia pierwszego bloku urządzenia na urządzeniu z etykietą dysku (SUN, BSD, ... - nie mylić z etykietą partycji).

OPCJE

-c, --check
Sprawdza urządzenie (jeśli jest ono blokowe) w poszukiwaniu uszkodzonych bloków przed utworzeniem obszaru wymiany. Jeśli jakieś zostaną znalezione, to ich liczba zostanie wypisana.
-f, --force
Wymusza działanie, nawet jeśli polecenie jest idiotyczne. Umożliwia to utworzenie obszaru wymiany większego niż plik lub partycja, na którym się ono znajduje.

Poza tym, bez tej opcji mkswap odmówi usunięcia pierwszego bloku urządzenia na urządzeniu z etykietą dysku (SUN, BSD, ... - nie mylić z etykietą partycji).

-L, --label etykieta
Określa etykietę urządzenia, pozwalając wykonać swapon podając etykietę.
-p, --pagesize rozmiar
Określa rozmiar (w bajtach) używanej strony. Podanie tej opcji jest zwykle niepotrzebne - mkswap odczyta odpowiedni rozmiar z jądra.
-U, --uuid UUID
Podaje UUID do użycia. Domyślnie, UUID jest generowany.
-v, --swapversion 1
Podaje wersję przestrzeni wymiany. Opcja ta jest obecnie bezużyteczna, jako że stara opcja -v 0 stała się przestarzała i obecnie obsługiwana jest wyłącznie -v 1. Jądro nie obsługuje przestrzeni wymiany w formacie v0 od wersji 2.5.22 (czerwiec 2002). Nowa wersja v1 jest obsługiwana od jądra 2.1.117 (sierpień 1998).
-h, --help
Wyświetla ten tekst i kończy pracę.
-V, --version
Wyświetla informacje o wersji i wychodzi.

UWAGI

Maksymalny użyteczny rozmiar obszaru wymiany zależy od architektury i wersji jądra.

Maksymalną liczbą stron możliwych do zaadresowania przez nagłówek obszaru wymiany jest 4294967295 (UINT_MAX). Pozostała przestrzeń urządzenia wymiany jest ignorowana.

Aktualnie, Linux pozwala na 32 przestrzenie wymiany. Używane obszary można zobaczyć w pliku /proc/swaps.

mkswap odmówi działania w przypadku przestrzeni wymiany mniejszych niż 10 stron.

Jeśli używany rozmiar strony jest nieznany, można go znaleźć za pomocą "cat /proc/cpuinfo" (lub nie – zawartość tego pliku zależy od architektury i wersji jądra).

Aby skonfigurować plik wymiany, konieczne jest utworzenie tego pliku przed zainicjowaniem przy użyciu mkswap, np. korzystając z polecenia w stylu

# fallocate --length 8GiB swapfile

Proszę zauważyć, że plik wymiany nie może zawierać dziur. Nie można skorzystać z cp(1) do utworzenia tego pliku. Nie można również użyć fallocate(1) w systemach plików obsługujących wstępną alokację plików, takich jak XFS lub ext4, ani w systemach korzystających z kopiowania przy zapisie, takich jak btrfs. W takich przypadkach zaleca się skorzystanie z dd(1) i /dev/zero. Proszę przeczytać uwagi z swapon(8) przed dodaniem pliku wymiany w systemie plików korzystającym z kopiowania przy zapisie.

ŚRODOWISKO

LIBBLKID_DEBUG=all
włącza wyjście debugowania libblkid.

ZOBACZ TAKŻE

fdisk(8), swapon(8)

DOSTĘPNOŚĆ

Polecenie mkswap jest częścią pakietu util-linux i jest dostępne pod adresem ftp://ftp.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM) <pborys@dione.ids.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 2.28 oryginału.

marzec 2009 util-linux