Scroll to navigation

MKLOST+FOUND(8) System Manager's Manual MKLOST+FOUND(8)

NAZWA

mklost+found - tworzy katalog lost+found na zamontowanym linuksowym systemie plików ext2

SKŁADNIA

mklost+found

OPIS

mklost+found służy do tworzenia katalogu lost+found w bieżącym katalogu roboczym, na linuksowym systemie plików typu ext2. Katalog lost+found znajduje się zwykle w głównym katalogu każdego systemu plików.

mklost+found wstępnie alokuje bloki dyskowe dla tworzonego katalogu lost+found, dzięki czemu, gdy e2fsck(8) zostanie uruchomiony w celu odzyskania systemu plików, nie musi już alokować bloków w systemie plików, aby przechować dużą liczbę niedowiązanych plików.

OPCJE

Nie ma żadnych.

AUTOR

mklost+found zostało napisane przez Remy'ego Carda <Remy.Card@linux.org>. Obecnie opiekuje się nim Theodore Ts'o <tytso@alum.mit.edu>.

BŁĘDY

Nie ma żadnych :-)

DOSTĘPNOŚĆ

mklost+found jest częścią pakietu e2fsprogs i jest dostępne na stronie http://e2fsprogs.sourceforge.net.

ZOBACZ TAKŻE

e2fsck(8), mke2fs(8)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Wojtek Kotwica (PTM) <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 1.42.12 oryginału.

sierpień 2014 E2fsprogs wersja 1.42.12