Scroll to navigation

IPCS(1) Polecenia użytkownika IPCS(1)

NAZWA

ipcs - pokazuje informacje o urządzeniach IPC

SKŁADNIA

ipcs [opcje]

OPIS

ipcs pokazuje informacje o urządzeniach komunikacji międzyprocesowej do których wywołujący proces ma dostęp do odczytu. Domyślnie pokazuje informacje o trzech zasobach: segmentach pamięci dzielonej, kolejkach wiadomości i tablicach semaforów.

OPCJE

-i, --id id
Pokazuje wszystkie szczegóły o zasobie o identyfikatorze id. Tę opcję należy użyć razem z jedną z opcji zasobów: -m, -q lub -s.
-h, --help
Wyświetla pomoc i wychodzi.
-V, --version
Wypisuje informację o wersji programu i wychodzi.

Opcje zasobów

-m, --shmems
Wypisuje informacje o aktywnych segmentach pamięci dzielonej.
-q, --queues
Wypisuje informacje o aktywnych kolejkach komunikatów.
-s, --semaphores
Wypisuje informacje o aktywnych zestawach semaforów.
-a, --all
Wypisuje informacje o wszystkich trzech zasobach (domyślnie).

Formaty wyjściowe

Przy podaniu więcej niż jednej z poniższych opcji zadziała tylko ostatnia.
-c, --creator
Pokazuje twórcę i właściciela.
-l, --limits
Pokazuje limity zasobów.
-p, --pid
Pokazuje PID twórcy i ostatniego operatora.
-t, --time
Informacja o czasie zapisu. Czas ostatniej operacji kontroli która zmieniła uprawnienia dostępu do wszystkich rzeczy, czas ostatniej operacji msgsnd() i msgrcv() na kolejkach wiadomości, czas ostatnich operacji shmat() i shmdt() na pamięci dzielonej i czas ostatniej operacji semop() na semaforach.
-u, --summary
Pokazuje podsumowanie statusu.

Reprezentacja

Wpływa to tylko na opcję -l (--limits).
-b, --bytes
Wypisuje rozmiar w bajtach.
--human
Wyświetla rozmiary w formacie czytelnym dla ludzi.

ZOBACZ TAKŻE

ipcrm(1), ipcmk(1), msgrcv(2), msgsnd(2), semget(2), semop(2), shmat(2), shmdt(2), shmget(2)

ZGODNE Z

Linuksowa wersja programu ipcs nie jest w pełni zgodna ze standardem POSIX. Wersja linuksowa nie obsługuje opcji POSIX -a, -b i -o, ale obsługuje niewymienione w POSIX opcje -l i -u. Przenośne aplikacje nie powinny używać opcji -a, -b, -o, -l oraz -u.

AUTOR

Krishna Balasubramanian

DOSTĘPNOŚĆ

Polecenie ipcs jest częścią pakietu util-linux i jest dostępne z Archiwum jądra Linux.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM) <pborys@dione.ids.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 2.28 oryginału.

lipiec 2014 util-linux