Scroll to navigation

FACTOR(1) Polecenia użytkownika FACTOR(1)

NAZWA

factor - wypisuje czynniki pierwsze danej liczby

SKŁADNIA

factor [LICZBA]...
factor OPCJA

OPIS

Wypisuje rozkład każdej z podanych LICZB całkowitych. Jeśli nie podano żadnej w wierszu poleceń, czytane jest standardowe wejście.
--help
wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

AUTOR

Napisane przez Paula Rubina, Torbjorna Granlunda i Nielsa Mollera.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>
Zgłoszenia błędów w tłumaczeniu factor proszę wysyłać na adres <http://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2016 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

Pełna dokumentacja na stronie: <http://www.gnu.org/software/coreutils/factor>
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) factor invocation'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Wojtek Kotwica (PTM) <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 8.25 oryginału.

styczeń 2016 GNU coreutils 8.25