Scroll to navigation

CTRLALTDEL(8) Administracja systemem CTRLALTDEL(8)

NAZWA

ctrlaltdel - ustawia działanie kombinacji Ctrl-Alt-Del

SKŁADNIA

ctrlaltdel hard|soft

OPIS

W oparciu o sprawdzenie kodu linux/kernel/reboot.c jest jasne, że są dwie obsługiwane funkcje które może wykonać sekwencja Ctrl-Alt-Del.
hard
Natychmiast uruchamia komputer ponownie bez wywołania sync(2) i bez jakichkolwiek innych przygotowań. Jest to zachowanie domyślne.
soft
Jądro wysyła procesowi init (jest to zawsze proces z PID 1) sygnał SIGINT (przerwania). Jeśli użyta jest ta opcja, program init(8) musi obsługiwać tę właściwość. Ponieważ w chwili obecnej istnieje w środowisku linuksowym kilka programów init(8), konieczne jest sprawdzenie tego w dokumentacji swojej wersji.

Gdy polecenie jest uruchomione bez żadnych argumentów, wyświetli aktualne ustawienie.

Działanie ctrlaltdel jest zazwyczaj ustawione w pliku /etc/rc.local.

OPCJE

-V, --version
Wypisuje informację o wersji programu i wychodzi.
-h, --help
Wyświetla pomoc i wychodzi.

PLIKI

/etc/rc.local

ZOBACZ TAKŻE

init(8), systemd(1)

AUTOR

Peter Orbaek

DOSTĘPNOŚĆ

Polecenie ctrlaltdel jest częścią pakietu util-linux i jest dostępne z Archiwum jądra Linux.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM) <pborys@dione.ids.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 2.28 oryginału.

październik 2015 util-linux