Scroll to navigation

WCSCSPN(3) Podręcznik programisty Linuksa WCSCSPN(3)

NAZWA

wcscspn - szuka w łańcuchu szerokich znaków dowolnego znaku z zadanego zbioru

SKŁADNIA

#include <wchar.h>

size_t wcscspn(const wchar_t *wcs, const wchar_t *reject);

OPIS

Funkcja wcscspn() jest szerokoznakowym odpowiednikiem funkcji strcspn(3). Określa długość najdłuższego początkowego segmentu wcs, który w całości składa się ze znaków niewymienionych w reject. Innymi słowy, szukane jest pierwsze wystąpienie w szerokoznakowym łańcuchu wcs któregokolwiek z szerokich znaków wymienionych w reject.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja wcscspn() zwraca liczbę szerokich znaków w najdłuższym początkowym segmencie wcs, składającym się w całości ze znaków niewymienionych w reject. Innymi słowy, zwracana jest pozycja pierwszego znaku wcs, należącego do zbioru znaków z reject lub wartość wcslen(wcs), jeśli takiego znaku nie ma.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).
Interfejs Atrybut Wartość
wcscspn() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

ZGODNE Z

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C99.

ZOBACZ TAKŻE

strcspn(3), wcspbrk(3), wcsspn(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM) <pborys@dione.ids.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.07 oryginału.

2015-08-08 GNU