Scroll to navigation

WCSCPY(3) Podręcznik programisty Linuksa WCSCPY(3)

NAZWA

wcscpy - kopiuje łańcuch szerokich znaków

SKŁADNIA

#include <wchar.h>

wchar_t *wcscpy(wchar_t *dest, const wchar_t *src);

OPIS

Funkcja wcscpy() jest szerokoznakowym odpowiednikiem funkcji strcpy(3). Kopiuje ona łańcuch wskazywany przez src łącznie z kończącym szerokim znakiem null (L'\0') do tablicy wskazywanej przez dest.

Łańcuchy nie mogą na siebie zachodzić.

Programista musi zapewnić, by w dest było miejsce na co najmniej wcslen(src)+1 szerokich znaków.

WARTOŚĆ ZWRACANA

wcscpy() zwraca dest.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).
Interfejs Atrybut Wartość
wcscpy() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

ZGODNE Z

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C99.

ZOBACZ TAKŻE

strcpy(3), wcpcpy(3), wcscat(3), wcsdup(3), wmemcpy(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM) <pborys@dione.ids.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.07 oryginału.

2015-08-08 GNU