Scroll to navigation

NFSSERVCTL(2) Podręcznik programisty Linuksa NFSSERVCTL(2)

NAZWA

nfsservctl - funkcja systemowa stanowiąca interfejs do demona NFS w jądrze

SKŁADNIA

#include <linux/nfsd/syscall.h>

long nfsservctl(int cmd, struct nfsctl_arg *argp,
        union nfsctl_res *resp);

OPIS

Uwaga: Ta wywołanie systemowe zostało usunięte w Linuksie 3.1. Zostało zastąpione przez pliki w systemie plików nfsd; patrz nfsd(7).

/*
 * To są polecenia rozumiane przez nfsctl().
 */
#define NFSCTL_SVC       0    /* Jest to proces serwera. */
#define NFSCTL_ADDCLIENT    1    /* Dodanie klienta NFS. */
#define NFSCTL_DELCLIENT    2    /* Usunięcie klienta NFS. */
#define NFSCTL_EXPORT      3    /* Eksportowanie systemu plików. */
#define NFSCTL_UNEXPORT     4    /* Zaprzestanie eksportowania
                      systemu plików. */
#define NFSCTL_UGIDUPDATE    5    /* Uaktualnienie mapy UID/GIT klienta
                      (tylko w Linuksie 2.4 i wcześniejszych). */
#define NFSCTL_GETFH      6    /* otrzymanie fh (używane przez mountd)
                      (tylko w Linuksie 2.4 i wcześniejszych). */
struct nfsctl_arg {
  int            ca_version;   /* zabezpieczenie */
  union {
    struct nfsctl_svc   u_svc;
    struct nfsctl_client u_client;
    struct nfsctl_export u_export;
    struct nfsctl_uidmap u_umap;
    struct nfsctl_fhparm u_getfh;
    unsigned int     u_debug;
  } u;
}
union nfsctl_res {
    struct knfs_fh     cr_getfh;
    unsigned int      cr_debug;
};

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym zakończeniu, zwracane jest zero. W przypadku błędu, zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

ZGODNE Z

Ta funkcja jest specyficzna dla Linuksa.

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Andrzej M. Krzysztofowicz (PTM) <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.07 oryginału.

2015-05-07 Linux