Scroll to navigation

MEMMOVE(3) Podręcznik programisty Linuksa MEMMOVE(3)

NAZWA

memmove - kopiuje obszar pamięci

SKŁADNIA

#include <string.h>

void *memmove(void *dest, const void *src, size_t n);

OPIS

Funkcja memmove() kopiuje n bajtów z obszaru pamięci src do obszaru pamięci dest. Obszary te mogą na siebie nachodzić: kopiowane odbywa się tak jakby bajty z src były najpierw skopiowane do nowej tymczasowej tablicy, nie zahaczającej ani o src, ani o dest, a następnie z tej tymczasowej tablicy zostały skopiowane do dest.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja memmove() zwraca wskaźnik do dest.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).
Interfejs Atrybut Wartość
memmove() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

ZGODNE Z

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C89, C99, SVr4, 4.3BSD.

ZOBACZ TAKŻE

bcopy(3), memccpy(3), memcpy(3), strcpy(3), strncpy(3), wmemmove(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Jarosław Beczek (PTM) <bexx@poczta.onet.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.07 oryginału.

2015-08-08 GNU