Scroll to navigation

MEMCCPY(3) Podręcznik programisty Linuksa MEMCCPY(3)

NAZWA

memccpy - kopiuje obszar pamięci

SKŁADNIA

#include <string.h>

void *memccpy(void *dest, const void *src, int c, size_t n);

OPIS

Funkcja memccpy() kopiuje nie więcej niż n bajtów z obszaru pamięci src do obszaru pamięci dest, kończąc gdy znak c zostanie znaleziony.

Jeśli obszary pamięci zachodzą na siebie, to wyniki są nieokreślone.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja memccpy() zwraca wskaźnik do następnego po c znaku w dest, lub NULL, jeżeli c nie zostanie znaleziony w pierwszych n znakach src.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).
Interfejs Atrybut Wartość
memccpy() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

ZGODNE Z

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, SVr4, 4.3BSD.

ZOBACZ TAKŻE

bcopy(3), memcpy(3), memmove(3), strcpy(3), strncpy(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Jarosław Beczek (PTM) <bexx@poczta.onet.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.07 oryginału.

2015-08-08 GNU