Scroll to navigation

FINITE(3) Podręcznik programisty Linuksa FINITE(3)

NAZWA

finite, finitef, finitel, isinf, isinff, isinfl, isnan, isnanf, isnanl - funkcje BSD do klasyfikacji liczb zmiennoprzecinkowych

SKŁADNIA

#include <math.h>

int finite(double x);

int finitef(float x);
int finitel(long double x); int isinf(double x);
int isinff(float x);
int isinfl(long double x); int isnan(double x);
int isnanf(float x);
int isnanl(long double x);


Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

finite(), finitef(), finitel():

/* Glibc od 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE || /* Glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE
isinf():
_XOPEN_SOURCE >= 600 || _ISOC99_SOURCE || /* Glibc od 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE || /* Glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

isinff(), isinfl():
/* Glibc od 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE || /* Glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE
isnan():
_XOPEN_SOURCE || _ISOC99_SOURCE || /* Glibc od 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE || /* Glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE
isnanf(), isnanl():
_XOPEN_SOURCE >= 600 || /* Glibc od 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE || /* Glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

OPIS

Funkcje finite(), finitef() oraz finitel() zwracają wartość niezerową, gdy x nie jest ani nieskończonością, ani wartością "nie jest liczbą" (NaN). W pozostałych przypadkach zwracają 0.

Funkcje isnan(), isnanf() oraz isnanl() zwracają wartość niezerową, gdy x ma wartość "nie jest liczbą" (NaN), a 0 w pozostałych przypadkach.

Funkcje isinf(), isinff() oraz isinfl() zwracają -1, gdy x reprezentuje ujemną nieskończoność, 1, gdy x reprezentuje dodatnią nieskończoność, a 0 w pozostałych przypadkach.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).
Interfejs Atrybut Wartość
finite(), finitef(), finitel(), isinf(), isinff(), isinfl(), isnan(), isnanf(), isnanl() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

UWAGI

Proszę zauważyć, że te funkcje są przestarzałe. Standard C99 definiuje zastępujące je makra isfinite(), isinf() oraz isnan() (dla wszystkich typów). Należy również zwrócić uwagę na to, że isinf() z C99 daje słabsze gwarancje wartości zwracanej. Patrz fpclassify(3).

ZOBACZ TAKŻE

fpclassify(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.07 oryginału.

2016-03-15